‘Procederen is als naar het casino gaan’

Contact Us

‘Procederen is als naar het casino gaan’

Procederen is als naar het casino gaan’ aldus de Voorzitter van het Edelgrootachtbaar College van het Gerechtshof te Arnhem. De vergelijking van de Voorzitter van een beslissing in hoger beroep met het gokspel Roulette was weliswaar opmerkelijk, maar ook wel waar. Voor procespartijen is het soms ook net een ‘game of luck’ met alle risico’s van dien.

Concreet betrof het de behandeling van een alimentatiezaak waar ik meneer, een vrije beroepsbeoefenaar, bijstond. In eerste aanleg is meneer veroordeeld tot betaling van een partneralimentatie van € 4.600,00 bruto per maand. Er is hoger beroep ingesteld omdat de rechtbank – kort weergegeven – is uitgegaan van een te hoog inkomen en geen rekening heeft willen houden met de omvangrijke schuldenlast partijen. Ook was de rechtbank ten onrechte uitgegaan van het feit dat mevrouw nog behoefte had aan een aanvullende bijdrage in haar levensonderhoud.

Afgelopen week vond de zitting plaats. Het Hof nam uitgebreid de tijd om de nodige vragen te stellen aan partijen zelf en aan hun advocaten. Want, hoe zat het nou met het inkomensverlies van meneer? En waarom kon mevrouw na 7 jaar niet zelf in haar eigen behoefte voorzien? Daarna werd de zitting tijdelijk onderbroken voor nader overleg tussen partijen en beraad van het Hof. Dit echter niet voordat de Voorzitter partijen nog eens hardop denkend confronteerde met enkele voorlopige bevindingen.

Daarbij benadrukte het Hof – terecht – dat een oplossing van het geschil in onderling overleg vaak beter is dan een gerechtelijke oplossing. En ook, dat het balletje soms de ene kant opvalt en soms de andere kant. Roulette dus. Met andere woorden: partijen doen er goed aan om er zelf uit te komen.

In deze zaak is dat helaas niet gelukt zodat het Hof een uitspraak zal moeten doen. Partijen zijn – om in termen van het Hof te spreken – ‘all-in’ gegaan. Of dat verstandig was, moet nog maar worden bezien.

Op 17 maart 2015 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan en de partneralimentatie op nihil gesteld. Zaaknummer 200.149.919.

Share this post?

mr. Corine Waanders

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *