Grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkind

Contact Us

Grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkind

CDA wil betere omgang grootouders met kleinkind na scheiding’ aldus was te lezen in NRC Handelsblad. Het CDA wil dat grootouders bij problematische echtscheidingen meer handvatten krijgen om het contact met hun kleinkinderen te behouden.Op grond van de wet hebben grootouders nu ook al recht op omgang met hun kleinkinderen. De wet stelt daarvoor als een van de vereisten dat sprake moet zijn een goede band tussen hen beiden. Ook wel eennauwe persoonlijke betrekking’ of ‘family life’ genoemd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de grootouders veel contact hebben met hun kleinkinderen en de kleinkinderen hen dus ook goed kennen.

Het CDA wil van dit vereiste af. Volgens de opstellers van de initiatiefnota, Kamerleden Mona Keijzer en Peter Oskam, moet het voor grootouders makkelijker worden om door de rechter een omgangsregeling te laten vaststellen. Het enkele feit dat er sprake is van een bloedband is volgens het CDA voldoende voor toegang tot de rechter. De rechter dient vervolgens wel te oordelen of de gevraagde omgangsregeling wel in het belang van het kind is, hetgeen nu ook al het geval is.

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat grootouders de rechtbank verzoeken om vaststelling van een omgangsregeling. Dit is echter niet altijd in het belang van het kind.

Recentelijk stond mr. Corine Waanders een vader bij in een procedure waarbij de grootouders van de moeder hadden verzocht om een omgangsregeling vast te stellen met hun minderjarige kleinkind van 9 jaar oud. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen. Bij deze beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met de kwetsbare positie waarin het kind zich bevond door een uithuisplaatsing van het kind. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat een omgangsregeling zoals door de grootouders verzocht, niet past in het drukke schema van het kind van wonen in een pleeggezin, naar schoolgaan en het onderhouden van contacten met beide ouders.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *