Wetsvoorstel “Scheiden zonder rechter”

Contact Us

Wetsvoorstel “Scheiden zonder rechter”

Staatssecretaris Teeven wil scheiden eenvoudiger maken met het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ dat op 18 december 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend. Indien de echtelieden het met elkaar eens zijn en er geen minderjarige kinderen zijn, dan kan de echtscheiding straks op het gemeentehuis geregeld worden. Een rechtbank of advocaat hoeft er dan niet meer aan te pas te komen. (Juridische) afspraken kunnen dan eventueel later gemaakt worden.

Zeer zorgelijk

De vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) heeft op 13 februari 2014 aangegeven de gevolgen van het concept-wetsvoorstel zeer zorgelijk te vinden. Voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van de vFAS (PDF 276 kB).

Scheiden zonder afspraken is onwenselijk

Wij zijn het daarmee eens. Echtelieden kunnen straks scheiden zonder juridisch afdwingbare afspraken te maken. De kans op procedures wordt daardoor groter. Een echtscheiding wordt dan niet goedkoper, zoals de Staatssecretaris wil bereiken, maar juist duurder. Ook geldt dat echtelieden het meestal wel eens zijn over de echtscheiding zelf, maar niet over de gevolgen daarvan. Het wetsvoorstel dient daarmee ook geen belang.

Maatschappelijk onverantwoord

Wij zijn met de vFAS van oordeel dat het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ een maatschappelijk onwenselijk wetsvoorstel is. Een deskundig advies van een familierechtadvocaat voorkomt problemen in de toekomst.

Wetsvoorstel volgen

U kunt de behandeling van het Wetsvoorstel 34.118 volgen op www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34118_wet_scheiden_zonder_rechter. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

Update

De behandeling van het wetsvoorstel ligt sinds 11 maart 2015 stil. Er is geen zicht op hervatting van de behandeling.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *