Easy-echtscheiding geeft onvolledige informatie

Contact Us

Easy-echtscheiding geeft onvolledige informatie

Recentelijk heeft het gerechtshof Den Haag een streep gezet door de werkwijze van Easy-echtscheiding. Deze organisatie zegt een echtscheiding te kunnen verzorgen vanaf het begin tot aan het eind op basis van het principe “grote stappen snel thuis”. Dat dit uiteindelijk niet werkt en wat al te gemakkelijk is, blijkt uit de volgende casus, waarover het gerechtshof moest beslissen.

Een man en een vrouw gaan in onderling overleg scheiden. Ze laten zich adviseren door Easy-echtscheiding. Er volgt één adviesgesprek en één videogesprek met een door Easy-echtscheiding ingeschakelde advocaat.
Daarna wordt er een echtscheidingsconvenant opgemaakt. Met behulp van de advocaat wordt vervolgens de echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend.
In het convenant spreken partijen af dat de man aan de vrouw betaalt een partneralimentatie van
€ 1.000,- bruto per maand. Dit wordt ook opgenomen in de echtscheidingsbeschikking.

Enige tijd later komt de vrouw er achter dat dit bedrag te laag is en dat zij op grond van de wettelijke regels recht heeft op een hogere alimentatie. Hierop was zij noch door Easy-echtscheiding noch door de betreffende advocaat gewezen. Zij wilde alsnog de hogere alimentatie waarop zij recht had. De man was hiertoe echter niet bereid onder het motto “afspraak is afspraak”.

De vrouw heeft vervolgens een procedure aangespannen bij de rechtbank via een familierechtadvocaat. Het resultaat was een partneralimentatie van € 1.500,- bruto per maand.
De man ging hiertegen in hoger beroep met als argument dat gemaakte afspraken niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Het gerechtshof wees dit argument van de hand.

Volgens het gerechtshof is de voorlichting door Easy-echtscheiding en de betreffende advocaat onjuist en onvolledig geweest waardoor de man de vrouw niet aan de oorspronkelijke afspraak van € 1.000,- bruto per maand mocht houden. De mediator en de advocaat moeten hun cliënten nu eenmaal zo volledig mogelijk informeren over al hun rechten en ook op een wijze dat zij volledig begrijpen waarop zij recht hebben en waarvan zij eventueel willen afzien. Pas wanneer partijen dat weten, mogen zij, als zij dat willen, afstand doen van deze rechten en bijvoorbeeld met een lagere alimentatie instemmen. Het gerechtshof vond dat de onderhavige afspraak was gemaakt met een grove miskenning van de wettelijke maatstaven en haalde een streep door de alimentatieafspraken.

Ook uit deze rechtspraak blijkt weer eens dat belangrijk is om bij een echtscheiding de deskundigheid in te roepen van een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Dit om niet achteraf met de gebakken peren te blijven zitten. “Grote stappen snel thuis” laat zich ook wel vertalen in “goedkoop is duurkoop”.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *