Voorlopige voorzieningen zijn niet zo ‘voorlopig’

Contact Us

Voorlopige voorzieningen zijn niet zo ‘voorlopig’

Een echtscheidingsprocedure anno 2015 duurt vaak lang. De oorzaak daarvan is onder meer de hoge werkdruk bij de rechters en het feit dat in een echtscheidingsprocedure eigenlijk alles in één keer geregeld dient te worden. In sommige gevallen kunnen partijen niet zo lang wachten op belangrijke beslissingen en moet er heel snel iets geregeld worden. Dit kan via een procedure voorlopige voorzieningen.

Voorlopige voorzieningen kunnen gevraagd worden bij de start van een echtscheidingsprocedure of tijdens een echtscheidingsprocedure. Het zijn snelle en korte procedures waarbij echtelieden vaak al binnen enkele weken worden gehoord en vrijwel direct een beslissing van de rechter krijgen. Deze bepaalt dan bijvoorbeeld wie voorlopig in de woning mag blijven wonen, wie voorlopig kinder- en partneralimentatie dient te betalen en op welke wijze voorlopig de contactregeling met de kinderen dient te verlopen. Deze beslissingen gelden dan voorlopig en eindigen op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt.

Het is van groot belang dat deze verzoeken goed worden voorbereid en zo compleet mogelijk bij de rechtbank worden ingediend. Zoals gezegd kan het namelijk nog lang duren voordat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure tot een definitief oordeel komt. Voorlopige voorzieningen zijn vaak dus helemaal niet zo ‘voorlopig’ als de naam doet vermoeden. Bovendien is hoger beroep niet mogelijk.

Laat u hierover vooraf dus goed informeren door een familierechtadvocaat zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *