Gevolgen niet-verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Contact Us

Gevolgen niet-verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Dat het niet-verdelen van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding de ex-echtelieden duur kan komen te staan, blijkt wel uit de zaak waarin mr. Geertjan Gussenhoven de belangen behartigde van meneer.

Huwelijk in Spanje

Meneer had mevrouw leren kennen tijdens een vakantie in het buitenland. Mevrouw raakte zwanger. Partijen besloten daarop te gaan trouwen waarbij mevrouw naar Nederland zou verhuizen en meneer een woning zou kopen waarin het aanstaande gezin zou kunnen verblijven. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd getrouwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Daarmee waren partijen getrouwd in gemeenschap van goederen.

Na enkele jaren: echtscheiding

Het huwelijk was slechts van korte duur. Na een samenwoning van enkele maanden vertrok mevrouw met de baby terug naar haar land van herkomst. Kort daarop werd de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Echter, er werd niets geregeld rond de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Hoewel partijen daarover in eerste instantie nog correspondeerden via hun toenmalige advocaten, heeft mevrouw zich kort daarna teruggetrokken en 16 jaar lang niets meer van zich laten horen.

Verkoop woning: u heeft toestemming van uw ex nodig!

Vorig jaar wilde meneer zijn woning verkopen. De notaris controleerde het huwelijksgoederenregister waaruit bleek dat meneer gehuwd was geweest en dat mevrouw nog steeds haar toestemming moest geven voor verkoop van de woning. Dit nu de woning nog niet verdeeld was. Vervolgens wilde mevrouw alleen meewerken aan verkoop van de woning wanneer zij de helft van de overwaarde zou ontvangen. Meneer vond dit na 16 jaar onredelijk. Er volgde een procedure waarin meneer stelde dat mevrouw haar rechten verwerkt had en in strijd handelde met redelijkheid en billijkheid.

Uiteindelijk is het niet gekomen tot een uitspraak, omdat partijen hun geschil onderling hebben geregeld.

Maak afspraken

Deze zaak leert weer eens dat het belangrijk is om na de echtscheiding ook afspraken te maken over de verdeling en zaken niet in het luchtledige te laten hangen. Indien deze afspraken niet worden gemaakt, dan bestaat dus het risico dat u ná jaren alsnog dient te verdelen met uw ex-partner.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *