Mijn echtgenoot wil niet meewerken aan verkoop van de woning, wat nu?

Contact Us

Mijn echtgenoot wil niet meewerken aan verkoop van de woning, wat nu?

Wanneer u wilt scheiden en gezamenlijk eigenaar bent van een woning, dan dienen hierover afspraken gemaakt te worden.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de ene echtgenoot de woning wél wil verkopen en de andere echtgenoot niet. Een makelaar is dan niet bereid om de verkoop in gang te zetten, omdat hij daarvoor toestemming moet hebben van beide echtgenoten.

Om ervoor te zorgen dat de woning toch snel te koop wordt gezet, kan in een kort geding procedure aan de rechtbank worden gevraagd een veroordeling tot medewerking aan verkoop van de woning. Het uitgangspunt daarbij is dat op grond van de wet te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed, zoals de woning, gevorderd kan worden, omdat van de echtgenoten niet verwacht kan worden dat zij voor een onbepaalde periode gezamenlijk eigenaar van de woning blijven.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *