Verhuizen met de kinderen

Contact Us

Verhuizen met de kinderen

Het uitgangspunt is dat ouders die gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun kinderen, dit ook blijven doen na de echtscheiding. Dit betekent dat ouders met elkaar moeten overleggen over de kinderen en niet op eigen houtje belangrijke beslissingen mogen nemen zoals een wijziging van de woonplaats van de kinderen.

Wanneer een van de ouders met de kinderen wil verhuizen binnen Nederland of daarbuiten, dan heeft hij/zij hiervoor toestemming nodig van de andere ouder. Het komt regelmatig voor dat deze toestemming niet wordt verleend. Bijvoorbeeld omdat door de verhuizing de omgangsregeling niet langer kan worden uitgevoerd.

In geval de andere ouder weigert om toestemming te verlenen voor de verhuizing, dan kan aan de rechtbank gevraagd worden om vervangende toestemming.

De rechter neemt dan een beslissing die hij het meest in het belang van de kinderen vindt. Daarbij zijn alle relevante omstandigheden van belang zoals de noodzaak van de verhuizing, de voorbereiding van de verhuizing en de afstand van de oude woonplaats tot de nieuwe.

Uit recente rechtspraak blijkt dat de rechter niet zomaar zal overgaan tot het verlenen van vervangende toestemming. Bij een geplande verhuizing is een goede voorbereiding en overleg met de andere ouder dus van groot belang.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *