Wettelijke indexering alimentatie 2016: 1,3%

Contact Us

Wettelijke indexering alimentatie 2016: 1,3%

Betaalt u alimentatie? Denk eraan dat u vanaf 1 januari 2016 meer moet gaan betalen. Het bedrag dat u moet gaan betalen wordt dan namelijk met 1,3% verhoogd. Dit is een wettelijke verplichting.

Ontvangt u alimentatie? Denk eraan dat u vanaf 1 januari 2016 recht hebt op meer alimentatie. Het bedrag dat u normaal gesproken ontvangt wordt dan met 1,3% verhoogd. Uw ex-partner is wettelijk verplicht om dit hogere bedrag te voldoen.

Wettelijke indexering: wat is dat?

Op grond van de wet wordt alimentatie jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan de indexering van de arbeidslonen in het betreffende jaar.

De wettelijke indexering geldt voor alle alimentaties, dus zowel voor alimentatie die u in onderling overleg zelf heeft vastgesteld als voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld. Daarnaast geldt de wettelijke indexering zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

Wilt u weten wat de wettelijke indexering in de afgelopen jaren bedroeg? Kijk dan op zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-39055.html

Niet-betaling: wat dan?

Indien uw ex-partner weigert om de wettelijke indexering te betalen, dan kunt u het LBIO inschakelen. Het LBIO is een overheidsinstantie dat zich bezighoudt met de inning van alimentatie. De inschakeling van het LBIO is voor u kosteloos. Let wel op dat u het LBIO binnen 6 maanden na het ontstaan van de achterstand inschakelt. Zo niet, dan kan het LBIO niet de volledige achterstand voor u innen en moet u daarvoor een deurwaarder inschakelen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *