Na erkenning ook automatisch ouderlijk gezag

Volgens D66 moeten ongetrouwde vaders die hun kind erkennen automatisch gezag over hun kind krijgen. Om dat te regelen heeft D66 vandaag – maandag 17 mei 2016 – een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Getrouwde stellen hebben wel automatisch ouderlijk gezag

Nu is het zo dat alleen getrouwde stellen automatisch het gezag over hun kind krijgen. Dit geldt zowel voor de moeder als voor de vader.

Niet-getrouwde stellen hebben niet automatisch ouderlijk gezag

Voor niet-getrouwde stellen ligt dit anders. Uitsluitend de moeder is automatisch belast met het ouderlijk gezag, de vader niet. Wanneer de vader ook ouderlijk gezag over zijn kind wil krijgen, dan moet hij dit samen met de moeder regelen. Hiervoor moet de vader een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Wanneer partijen nog samenzijn, levert dit meestal geen problemen op.

Erkenning leidt niet automatisch tot ouderlijk gezag

Een veelgehoord misverstand is dat erkenning van het kind door een niet-getrouwde vader óók leidt tot ouderlijk gezag. Dit is – in tegenstelling tot veel andere landen – in Nederland niet zo. D66 wil dit nu dus veranderen: “te weinig ouders weten dat je dit gezag apart moet regelen als je niet getrouwd bent. Dit onlogische en oneerlijke verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders willen we aanpakken”.

Initiatiefwetsvoorstel voorkomt onnodige procedures

Wij zijn voorstander van het initiatiefwetsvoorstel. In de echtscheidingspraktijk komt het vaak voor dat de niet-getrouwde vader eerst na beëindiging van de samenleving erachter komt dat hij niet is belast met het ouderlijk gezag over zijn kind. Wanneer de niet-getrouwde vader dat vervolgens wil regelen, heeft hij daarvoor de toestemming van de moeder nodig. In scheidingssituaties zie je vaak dat de moeder deze toestemming niet (meer) wil geven. De vader moet dan een verzoekschrift tot vaststelling ouderlijk gezag bij de rechtbank indienen met alle kosten van dien. Het initiatiefwetsvoorstel voorkomt dergelijke procedures door bij de erkenning van het kind, de vader ook te belasten met het ouderlijk gezag. Dit voorkomt ons inziens veel onnodige procedures.

Meer weten? Wij houden u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen van het initiatiefwetsvoorstel.
Meer informatie over ouderlijk gezag.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *