“Advocaat en notaris geven samen voorlichting over erfrecht”

Contact Us

“Advocaat en notaris geven samen voorlichting over erfrecht”

In De Nieuwsbode van 7 december 2016 stond een redactioneel artikel over de informatiebijeenkomst die wij op 10 december 2016 organiseren in samenwerking met Woortmann Notarissen te Zeist:

Notaris en advocaat geven samen voorlichting over erfrecht

Zeist –Hoe regelt u uw erfenis op een goede manier? Wat zijn de mogelijkheden, rechten en plichten rondom een erfenis? Wat als er ruzie ontstaat onder de erfgenamen? Allemaal vragen die aan de orde komen op een kosteloze informatiebijeenkomst op zaterdagochtend 10 december, georganiseerd door Het Rond Advocaten en Woortmann Notarissen. Beide kantoren zijn gevestigd in Zeist. мгновенный займ без проверок и звонков

Een van de initiatiefnemers is advocaat Corine Waanders van Het Rond Advocaten. “We constateren steeds vaker dat erfenissen gewoon gedoe met zich meebrengen waar mensen mee worstelen. Men is dankzij internet al redelijk op de hoogte van hoe het gaat, maar er is duidelijk behoefte aan betrouwbare informatie. Van oudsher staat de notaris daarbij centraal. De rol van de advocaat wordt echter ook steeds belangrijker. De gangnaar de rechter wordt nu eenmaal sneller gemaakt  dan vroeger. Ook waar het betreft erfenissen. Samen met Woortmann Notarissen organiseren we a.s. zaterdag een interactieve bijeenkomst hierover. Het is de eerste keer dat we zoiets gezamenlijk doen. Sinds enige tijd werken we regelmatig samen bij onder meer erfrecht- en familierechtkwesties. Bij de afhandeling van een ingewikkelde erfenis begon onze samenwerking. Zo ontstond het idee om gezamenlijke een informatieochtend op te zetten.” De positie van een notaris is anders dan die van een advocaat, legt Waanders uit. “Bij mij komen mensen als ze problemen hebben. Bij de notaris komen ze om problemen te voorkomen. We vullen elkaar aan en versterken elkaar ieder vanuit de eigen kennis en ervaring.”

Tijdens de bijeenkomst zullen advocaten Corine Waanders en Geertjan Gussenhoven en notarissen Jannes Haveman en Frank van Acker verschillende facetten van het erfrecht behandelen. “We geven onder meer een uitleg van het erfrecht, de noodzaak van een testament, rechten en plichten, mogelijkheden geven om conflicten te voorkomen. Wat kunnen schuldeisers doen die niet betaald worden, onterfde kinderen, partners die er bekaaid dreigen af te komen. Het is een interactieve bijeenkomst, we hopen op veel vragen van de bezoekers.”

Het Rond Advocaten is gespecialiseerd in erfrecht en familierecht. “De markt vraagt om specialisten”, aldus Waanders. “We zijn ook erkende mediators, een zinvol specialisme om bij onder meer echtscheidingen en erfenissen zoveel mogelijk kwesties in overleg op te lossen. Om goede afspraken te maken met alle partijen.” De website van het kantoor geeft veel informatie. Zie daarvoor: www.hetrondadvocaten.nl.

De gratis informatiebijeenkomst is zaterdag 10 december van 10.00 – 12.00 uur, Private Dining Room Hermitage, Het Rond 7, Zeist. Inloop vanaf 9.45 uur. anmelden is wenselijk en kan via 030-760 4400 of info@hetrondadvocaten.nl.

voorlichting erfrecht

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *