Wetsvoorstel kinderalimentatie gaat voorbij aan het belang van maatwerk

Contact Us

Wetsvoorstel kinderalimentatie gaat voorbij aan het belang van maatwerk

Nog geen twee jaar na structurele wijziging van het kinderalimentatiestelsel, is er op 18 februari 2015 een nieuw wetsvoorstel ingediend die het stelsel opnieuw op de schop wil nemen.

Eenvoudiger en transparanter

Volgens de initiatiefnemers van de PvdA moet het allemaal eenvoudiger en transparanter. We moeten af van het ‘extreme maatwerk’ en uitsluitend gaan werken met forfaitaire tabellen. Kortom: ‘weg met de variabelen’. Ouders dienen zelf in staat te worden gesteld om de kinderalimentatie te berekenen. Deskundige begeleiding is niet meer nodig, zo lijkt het tussen de regels door wel te lezen.

Kinderalimentatie vaststellen in 9 stappen?

Hoewel het allemaal heel nobel klinkt, is de praktijk veel weerbarstiger dan de initiatiefnemers denken. In 9 stappen denken zij tot de vaststelling van een kinderalimentatie te kunnen komen. Indien het stappenplan nader wordt bekeken blijkt al gauw dat het zetten van de eerste stap al direct problemen oplevert. Immers, hoe bepaal je het alimentatie-inkomen voor de scheiding? Moet er rekening worden gehouden met bonussen? En hoe stel je het inkomen vast van een ondernemer-dga? Dient er uitgegaan te worden van het salaris of van het gerealiseerde bedrijfsresultaat? En hoe is het bedrijfsresultaat dan gevormd? Dit zijn slechts enkele vragen die alleen al opkomen bij stap 1. Om over de andere 8 stappen nog maar te zwijgen.

Kinderalimentatie is maatwerk

Feit is dat vaststelling van kinderalimentatie gewoon maatwerk is en blijft. Iedere situatie is anders en is onderhevig aan wijzigingen. Of zoals de Voorzitter van de vFAS terecht aangeeft: ‘scheiden is meer dan een invuloefening op internet’. Natuurlijk is het goed wanneer ouders weten wat ze afspreken en dat de vastgestelde kinderalimentatie ‘helder en logisch’ is. Dit bereik je echter niet door de ouders zelf aan het rekenen te zetten. In een scheiding is de communicatie tussen de ouders vaak verslechterd waardoor sowieso overleg al moeilijk is, laat staan overleg over financiële zaken.

Rol familierechtadvocaat

Hiervoor is bij uitstek een rol weggelegd voor de familierechtadvocaat. Deze kan op snelle en deskundige wijze een alimentatieberekening maken en daarbij precies aangeven de gegevens waarvan dient te worden uitgegaan. Indien deze berekening vervolgens wordt voorzien van een goed onderbouwd advies, dan leidt dit vanzelf tot het inzicht waar de initiatiefnemers naar op zoek zijn. Dat dit niet persé duur hoeft te zijn blijkt wel uit het feit dat wij een dergelijk advies geven tegen een vast tarief van € 250,00 ex BTW. Zie: Kinderalimentatiecheck 2017.

Conclusie

Kortom, voor zover het wetsvoorstel ziet op wijziging van het kinderalimentatiestelsel qua berekeningswijze schieten ouders er niet zoveel mee op.

Volg het wetsvoorstel

U kunt de behandeling van het wetsvoorstel 34.154 volgen op www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34154_initiatiefvoorstel_recourt. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

Update

De Tweede Kamer heeft op 18 oktober 2016 verslag gedaan van de vragen over het wetsvoorstel door de diverse politieke partijen. Sindsdien is het stil gebleven. Het wachten is op een vervolgbehandeling.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *