Help, mijn alimentatie wordt niet betaald!

Wanneer alimentatie niet op tijd betaald wordt, kunnen er maatregelen worden getroffen.

Executoriale titel ja/nee

In geval de alimentatie door de rechtbank is vastgesteld, dan beschikt u over een zogenoemde executoriale titel. Dit betekent dat u bij het uitblijven van betaling direct executiemaatregelen kunt treffen zoals het leggen van beslag.

In geval de alimentatie niet door de rechtbank is vastgesteld, maar tussen u en uw ex-partner is afgesproken, dan kunt u niet zomaar overgaan tot executiemaatregelen. U dient dan eerst een verzoekschrift tot vaststelling van alimentatie bij de rechtbank in te dienen. Wanneer uw verzoeken worden toegewezen, dan kunt u alsnog executiemaatregelen treffen.

Voor het treffen van executiemaatregelen kunt u zich wenden tot de deurwaarder, al dan niet via een advocaat, maar ook tot het LBIO. In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van het LBIO.

Hoe werkt dat?

Zodra de achterstand in te betalen alimentatie meer dan één maand is, dan kunt u het LBIO inschakelen. U kunt via de website http://www.lbio.nleen formulier invullen met het verzoek om inning van de achterstallige alimentatie.

Het LBIO zal de alimentatiebetaler dan eerst aanschrijven en in de gelegenheid stellen om alsnog de achterstand te voldoen. Indien de alimentatiebetaler dit weigert, dan zal het LBIO de inning van de alimentatie van u overnemen. Dit betekent dat de alimentatie rechtstreeks aan het LBIO moet gaan betalen en dat hij ook de kosten daarvan moet betalen. Wanneer er alimentatiebetalingen door het LBIO worden ontvangen, dan wordt dit aan u doorbetaald.

Let op: het LBIO int alleen achterstallige alimentatie over de laatste 6 maanden voor de aanvraag. Voor inning van de achterstallige alimentatie die daarvoor is ontstaan, dient u een deurwaarder in te schakelen.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *