Wijziging Wet herziening partneralimentatie (oud)

Contact Us

Wijziging Wet herziening partneralimentatie (oud)

Op 19 juni 2015 is het initiatiefwetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. Na één jaar stil te hebben gelegen, is het wetsvoorstel nu weer volop onder de aandacht van de regering met als gevolg een wijziging van het wetsvoorstel per 14 maart 2017.

Oorspronkelijk wetsvoorstel partneralimentatie

Het oorspronkelijk wetsvoorstel beoogde drie grote wijzigingen op het gebied van partneralimentatie. De belangrijkste is de verkorting van de duur van partneralimentatie. Met name deze wijziging heeft veel media-aandacht gekregen. Wat veel mensen niet weten is dat het wetsvoorstel ook omvatte een verandering van de grondslag van partneralimentatie (verlies van verdiencapaciteit) en een vereenvoudiging van de berekeningssystematiek.

Nieuw wetsvoorstel partneralimentatie

In het nieuwe wetsvoorstel is de verkorting van de duur van partneralimentatie en de vereenvoudiging van de berekeningssystematiek nog steeds opgenomen. De wijziging van de grondslag van partneralimentatie is volledig losgelaten en blijft dus de voortdurende solidariteit/lotsverbondenheid. займ без процентов на карту без отказа без паспорта взять срочно месяц

Wilt u weten hoe het wetsvoorstel nu luidt? Lees dan het uitvoerige artikel hierover op onze website: Wet herziening partneralimentatie.

Nog ‘slechts’ een wetsvoorstel

Belangrijk is dat het nog steeds ‘slechts’ een wetsvoorstel is. Wanneer u nu gaat scheiden, zijn deze voorgenomen regels niet van toepassing en kunt u hier geen beroep op doen. Dit betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn om nu al te komen tot bijvoorbeeld een verkorting van de duur van partneralimentatie. Lees meer hierover: Wachten op Wet herziening partneralimentatie onnodig.

Of en wanneer het wetsvoorstel in werking treedt is nog volstrekt onduidelijk. Eerst dient het wetsvoorstel door de Tweede Kamer te worden goedgekeurd waarna de Eerste Kamer ook akkoord moet geven. Eerst daarna vindt inwerkingtreding plaats. Wij verwachten voor 2017 in ieder geval geen wijzingen.

NB: De inhoud van dit artikel is inmiddels achterhaald doordat de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel op 11 juni 2018 een structurele aanpassing hiervan bekend hebben gemaakt. U kunt hierover meer lezen op onze website.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *