Verdeling huwelijksgoederengemeenschap: vergeet de erfenis niet!

Contact Us

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap: vergeet de erfenis niet!

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en gaat scheiden, moet u afspraken maken over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Wanneer u daar samen niet uitkomt, zal de rechtbank hierover een beslissing nemen.

Erfenis wordt vaak vergeten

Wat vaak vergeten wordt bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap zijn de erfrechtelijke aanspraken. Voor of tijdens huwelijk kan er een erfenis worden ontvangen of een aanspraak daarop ontstaan.

Uitsluitingsclausule ja/nee

Indien u of uw partner voor of tijdens huwelijk een erfenis ontvangt of een aanspraak daarop verkrijgt én daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, dan valt de (aanspraak op de) erfenis niet in de huwelijksgoederengemeenschap en blijft deze buiten de verdeling bij echtscheiding. займ денег онлайн на карту срочно

Wanneer er geen uitsluitingsclausule van toepassing is, dan valt de (aanspraak op de) erfenis wél in de huwelijksgoederengemeenschap en dient deze bij echtscheiding wél verdeeld te worden.

Erfenis ontvangen

Wanneer er voor of tijdens huwelijk daadwerkelijk een erfenis is ontvangen, bijvoorbeeld een geldsom of bepaalde goederen (een woning, auto, etc.), dan gaat er bij echtscheiding vaak niet zoveel mis. Immers, u verdeelt dan alles wat u op dat moment heeft en dus ook de geldsom of de verkregen goederen als daarvan nog iets over is.

Erfenis niet ontvangen, maar wel aanspraak op erfenis ontstaan

Waar het wel vaak mis gaat is als er voor of tijdens huwelijk een aanspraak op een erfenis is ontstaan, maar er nog niets is uitgekeerd. Deze aanspraak kan op diverse manieren ontstaan.

De meest voorkomende situatie is die waarin de erflater geen testament heeft, maar wel een echtgenoot en kinderen achterlaat. De wet regelt dan hoe de erfenis moet worden verdeeld (de wettelijke verdeling).

Kort gezegd verkrijgt de langstlevende echtgenoot dan alle goederen en schulden van de erflater en verkrijgen de kinderen een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. De geldvordering van de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. De kinderen ontvangen in dat geval dus nog geen geld. Wel hebben zij een aanspraak op geld.

Wanneer u gaat scheiden, dan dient u deze aanspraak (de vordering) mee te nemen in de verdeling. De aanspraak maakt namelijk onderdeel uit van de huwelijksgoederengemeenschap.

Wanneer op het moment van de scheiding de langstlevende ouder nog in leven is, dan kan de waarde van de aanspraak niet vastgesteld worden. Dit is pas mogelijk op het moment dat de langstlevende ouder overlijdt. Op dat moment – en dus ná de echtscheiding – verdeelt u de waarde van de aanspraak bij helfte.

Erfenis bij echtscheiding: wat te doen

Wij adviseren u om bij een echtscheiding goed stil te staan bij de vraag of er voor of tijdens het huwelijk nalatenschappen zijn opgevallen en dus erfenissen zijn ontvangen of een aanspraak daarop is ontstaan. Zo ja, dan dient u dat mee te nemen in het overleg met uw partner en uiteindelijk vast laten leggen in een echtscheidingsconvenant dan wel, als u er samen niet uitkomt, door de rechtbank te laten vaststellen.

Zie onder meer: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 1 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1999.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *