De 5 meest gestelde vragen aan ons kantoor in 2017

Gedurende de hele dag krijgen wij diverse vragen van cliënten, potentiele cliënten en andere geïnteresseerden. Vanaf het moment dat de webchat vorig jaar online ging, is het aantal vragen alleen maar toegenomen.

Verreweg de meeste vragen gingen over partneralimentatie. Daarnaast werden er ook veel vragen gesteld over kinderalimentatie en over de financiële afwikkeling van een echtscheiding.

Op het gebied van het erfrecht werden de meeste vragen gesteld over het handelen van de executeur en zijn ontslag. Ook werden diverse vragen gesteld over de legitieme portie en de keuze om de nalatenschap (beneficiair) te aanvaarden of te verwerpen.

De 5 meest gestelde vragen

Wij hebben de 5 meest gestelde vragen in 2017 voor u op een rij gezet.

1. Is het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie al in werking getreden?

Dat het wetsvoorstel (TK 34.321) veel bij u losmaakte blijkt wel uit het feit dat wij vrijwel iedere dag hierover wel een vraag kregen. De vraag of de nieuwe wetgeving voor partneralimentatie al in werking is getreden staat dan ook met stip bovenaan in het lijstje met de 5 meest gestelde vragen.

Helaas moesten wij de vragenstellers tot op heden teleurstellen. Het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie is nog niet in werking getreden.

Sinds de indiening van het Wetsvoorstel zijn bijna twee jaren verstreken. Hoewel de verdediging van het Wetsvoorstel op 12 december 2017 is overgenomen door andere Tweede Kamerleden, is er nog geen enkel zicht op inwerkingtreding op korte termijn.

Wij houden het verloop van het Wetsvoorstel ook in 2018 nauw voor u in de gaten. Zodra er nieuws over te melden is, kunt u dit vinden op onze website.

Zelf het Wetsvoorstel volgen? Dat kan via https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van.

2. Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Deze vraag hangt nauw samen met vraag 1.

Op dit moment is het zo dat de maximale duur van partneralimentatie in principe 12 jaar bedraagt. Hierop bestaan wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd én kinderloos is gebleven, dan is de duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie op grond van de wet gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wat veel mensen niet weten is dat de rechter op basis van de huidige wet de duur van partneralimentatie kan verkorten. In de praktijk wordt daar steeds vaker gebruik van gemaakt. Dit met name in situaties waarin de alimentatieontvanger ook zelf inkomen kan verwerven en dat van hem/haar in redelijkheid ook kan worden verwacht. Wij vragen in gerechtelijke procedures dan ook vrijwel altijd om een verkorting van de duur.

3. Hoe moet de financiële afwikkeling van mijn echtscheiding plaatsvinden?

Meestal werden er vragen gesteld over de eigen woning en de onderneming. Vragenstellers wilden weten waar zij recht op hadden.

Wat belangrijk is, is om te weten hoe u gehuwd bent. In gemeenschap van goederen of op huwelijksvoorwaarden? Sommige vragenstellers waren al jarenlang gehuwd en wisten dit niet meer (zeker). Wij stelden u dan de simpele vraag: bent u voor of tijdens het huwelijk naar een notaris geweest? Zo ja, dan bent u waarschijnlijk op huwelijksvoorwaarden gehuwd. Zo niet, dan bent u waarschijnlijk in gemeenschap van goederen gehuwd.

Nadat wij hadden vastgesteld op welke wijze u gehuwd bent, konden wij u al een heel eind verder helpen. Met name bij vragen over het niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding.

4. De executeur doet zijn werk niet goed, kan ik hem ontslaan?

In de erfrechtpraktijk hadden veel vragen betrekking op de persoon van de executeur. Kennelijk maakte deze nogal wat los onder met name de erfgenamen.

De executeur is degene die door de erflater bij testament is aangewezen om de erfenis gereed te maken voor verdeling. Kort en goed: de executeur moet alle schulden van de nalatenschap voldoen en het restant aan de erfgenamen afgeven ter verdeling.

Dat de executeur in 2017 zijn werk niet altijd goed deed, heeft u ons wel laten merken. We kregen de gekste situaties voorgehouden. Van executeurs die in enkele maanden tijd ruim 70K aan kosten opvoerden tot executeurs die alleen maar stilzaten en de boel lieten versloffen. U wilde er graag vanaf.

Het ontslag van de executeur is niet zonder meer mogelijk. De wil van de erflater weegt zwaar en hij/zij heeft nu eenmaal deze persoon als executeur aangewezen. Echter, wanneer de executeur zijn werk écht niet goed doet, kan hij op verzoek van de erfgenamen door de rechter worden ontslagen.

5. Is de legitieme portie direct opeisbaar?

Legitimarissen waren in 2017 naar onze ervaring ook veelvuldige vragenstellers. Dit is ook niet zo gek, omdat de legitimaris in veel gevallen een lastige positie heeft. Niet zelden is de legitimaris onterfd en wordt hij door de andere erfgenamen zoveel mogelijk buiten de afwikkeling van de nalatenschap gehouden. De legitimaris krijgt vaak mondjesmaat informatie. Het vaststellen van de legitieme portie is dan ook regelmatig een hele puzzel.

Wanneer de legitieme portie eenmaal is vastgesteld, dan is het nog maar de vraag of deze direct opeisbaar is. Dit is namelijk niet altijd zo.

In ieder geval is de legitieme portie niet opeisbaar gedurende de eerste 6 maanden na het overlijden van de erflater.

Wanneer de erflater gehuwd was, dan is de legitieme portie onder omstandigheden ook niet direct opeisbaar en pas op het moment dat de langstlevende echtgenoot/echtgenote overlijdt.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *