Partneralimentatie verlaagd van € 2.800,00 naar € 430,00

Dat het loont om de verplichting tot betaling van partneralimentatie na een aantal jaren eens goed onder de loep te nemen, blijkt wel uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

In deze zaak behandelde mr. Geertjan Gussenhoven de belangen van de man als alimentatiebetaler.

Wat speelde er?

Partijen zijn in 2009 gescheiden. In het kader van de echtscheiding zijn partijen een echtscheidingsconvenant overeengekomen met daarin vastgelegd de verplichting van de man tot betaling van een partneralimentatie aan de vrouw van € 2.500,00 bruto per maand. De vrouw werkte op dat moment niet.

De man heeft vervolgens netjes aan zijn betalingsverplichtingen voldaan en vrijwel ieder jaar aan de vrouw gevraagd of er relevante wijzigingen waren in haar persoonlijke situatie. Hierop ontving de man steevast het antwoord van de vrouw dat daarvan geen sprake was.

Na een aantal jaren betalen is de man via internet op de hoogte geraakt van het feit dat de vrouw al een aantal jaren werkte en eigen inkomsten genereerde. De man heeft de vrouw hiermee vervolgens geconfronteerd en zich op het standpunt gesteld dat de partneralimentatie hierdoor diende te worden verminderd.

De vrouw was het daarmee niet eens.

De man kon toen niets anders doen dan een verzoekschrift tot wijziging partneralimentatie indienen bij de rechtbank.

Procedure rechtbank

Na indiening van het verzoekschrift heeft de vrouw een verweerschrift ingediend met zelfstandige verzoeken. Nadat de man hierop op zijn beurt een verweerschrift had ingediend, heeft een zitting bij de rechtbank plaatsgevonden.

Beslissing rechtbank

De rechtbank was het met de man eens dat de eigen inkomsten van de vrouw in mindering strekten op de door de man te betalen partneralimentatie.

De rechtbank heeft de partneralimentatie verlaagd van € 2.800,00 bruto per maand naar € 430,00 bruto per maand. Volgens de rechtbank had de vrouw met het oog op de inrichting van het huwelijk 8 jaar na de echtscheiding nog steeds behoefte aan een bijdrage in haar levensonderhoud.

De rechtbank heeft de man helaas niet gevolgd in zijn verzoek tot wijziging van de partneralimentatie met terugwerkende kracht tot aan het moment dat de vrouw over eigen inkomsten kon beschikken. Volgens de rechtbank had het op de weg van de man gelegen om eerder een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Tip: wees alert op een wijziging in de persoonlijke situatie van de alimentatieontvanger

Uit deze uitspraak blijkt dat het belangrijk is om de persoonlijke omstandigheden van de alimentatieontvanger goed te blijven volgen. Wanneer zich wijzigingen voordoen, dan kan dit leiden tot een verlaging of zelfs nihilstelling van de partneralimentatie. Wanneer uw ex hieraan niet wil meewerken, wacht dan niet te lang met de indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank. Een wijziging met terugwerkende kracht wordt niet snel toegewezen!

NB:
Andersom geldt natuurlijk ook dat het belangrijk is om de persoonlijke omstandigheden van de alimentatiebetaler goed te blijven volgen. Immers, wanneer zich in zijn/haar situatie wijzigingen voordoen, kan dit mogelijk leiden tot een verhoging van de partneralimentatie. Ook hier geldt dat als er geen overeenstemming kan worden bereikt, niet te lang gewacht moet worden met de indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank.

 

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *