Internationale echtscheiding, wat nu?

Contact Us

Internationale echtscheiding, wat nu?

In onze praktijk spreken wij steeds vaker Engels met onze cliënten. Hoe komt dat? De grenzen staan open. Er wordt in verschillende landen gewoond en getrouwd. Niet zelden worden daarbij ook kinderen geboren die dan verschillende nationaliteiten krijgen. Eenmaal in Nederland woonachtig loopt het huwelijk stuk en wil men scheiden.

Afwikkeling internationale scheiding

Of dit mogelijk is en hoe er dan moet worden afgewikkeld, is in internationale zaken lastiger dan bij zaken waarbij de echtelieden Nederlanders zijn en altijd in Nederland gewoond hebben.

Bevoegdheid Nederlandse rechter

Of de Nederlandse rechter bevoegd is, hangt af van allerlei factoren waaronder de (laatste gezamenlijke) verblijfplaats van de partijen en hun nationaliteiten. In de praktijk is de Nederlandse rechter meestal wel bevoegd om het echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen als een van partijen in Nederland woont. онлайн заявка на потребительский кредит без справок

Als de Nederlandse rechter bevoegd is om het echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen, dan is hij ook bevoegd om over de nevenverzoeken te beslissen waaronder alimentatie.

Het toepasselijke recht

De rechter kan verschillende soorten recht toepassen. Dit kan Nederlands recht zijn, maar ook buitenlands recht.

Welk recht de rechtbank uiteindelijk toepast hangt af van de vraag of partijen hierover afspraken hebben gemaakt voor of tijdens het huwelijk. Zo niet, dan moet gekeken worden naar allerlei factoren zoals de woonplaats van partijen en hun nationaliteiten. Hoofdregel is wel dat de Nederlandse rechter vaak het Nederlandse recht toepast.

Belangrijk is te weten dat er in één scheidingsprocedure verschillende soorten recht van toepassing kunnen zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de beslissing tot echtscheiding wordt afgehandeld op basis van Nederlands recht en dat de beslissing tot vaststelling van alimentatie wordt afgehandeld op basis van buitenlands recht.

Laat u adviseren

Kortom, een internationale echtscheidingsprocedure is niet altijd zo eenvoudig als wel wordt gedacht. Laat u zich goed adviseren over de gevolgen hiervan.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *