Gratis mediation?

Contact Us

Gratis mediation?

Wist u dat als u voor rechtsbijstand verzekerd bent, de kosten van een echtscheidingsmediation vaak vergoed worden en voor u dus ‘gratis’ is?

Mediation, wat is dat?

Bij mediation wordt samen met de echtelieden in vertrouwelijkheid gewerkt aan afspraken over de afwikkeling van de echtscheiding. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator dient het convenant vervolgens in bij de rechtbank met een verzoek tot echtscheiding. De echtscheiding wordt daarna uitgesproken en vindt inschrijving in de registers plaats. Lees meer hierover: https://www.hetrondadvocaten.nl/mediation/.

Check de polisvoorwaarden

Wanneer u bent verzekerd voor rechtsbijstand dan kan het zijn dat uw polis ook dekking biedt voor kosten van een mediationtraject. Of dit zo is en onder welke voorwaarden u hierop een beroep kunt doen, hangt af van de betreffende polis en daarop van toepassing zijnde voorwaarden. оформить кредитную карту по паспорту

Zo kan het zijn dat u eerst een bepaalde periode verzekerd moet zijn om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken. Het kan zelfs zo zijn dat er in de polis is opgenomen dat u een x aantal jaar getrouwd moet zijn voor u de kosten voor mediation vergoed kunt krijgen. Verder kan er ook een limiet zijn bepaald in de polis. Ga daarom altijd eerst bij uw verzekeraar na voor hoeveel uur u bent verzekerd.

Vrije keuze advocaat-mediator

Wanneer u verzekerd bent, dan mag u zelf een advocaat-mediator uitzoeken. De verzekeraar zal u mogelijk naar een advocaat-mediator willen doorsturen waar zij mee samenwerken, maar daar hoeft u niet mee in te stemmen.

Kosten mediation: de verzekeraar betaalt

De advocaat-mediator die u vervolgens uitzoekt zal contact opnemen met de verzekeraar om nadere afspraken te maken over onder meer de kosten. Het mediationtraject kan daarna beginnen. De verzekeraar betaalt dan de nota’s van de advocaat-mediator en is mediaton voor u dus ‘gratis’.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *