Wat kost een echtscheiding bij ons kantoor?

Contact Us

Wat kost een echtscheiding bij ons kantoor?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld. En wij begrijpen dat. Het antwoord hierop proberen wij altijd zo concreet mogelijk te geven. взять авто в кредит под такси

Kosten = uren

Uiteraard hangen de kosten af van de hoeveelheid werk en dus het aantal uren die wij aan uw echtscheidingszaak moeten besteden. De werkzaamheden kunnen weinig onderwerpen bevatten, maar ook veel onderwerpen. Denkt u aan: ouderschapsplan, kinder- en/of partneralimentatie, verdeling van de gemeenschappelijke boedel, verrekening uit hoofde van de huwelijksvoorwaarden, de vaststelling van de waarde van het bedrijf, de vaststelling van de pensioenrechten, etc.

Kostenbesparing

Het aantal te besteden uren door ons kantoor heeft u grotendeels zelf in de hand. Het aanleveren van actuele gegevens, een overzicht van uw wensen voor de toekomst en afspraken die u zelf met elkaar kunt maken, schelen ons veel tijd en u dus geld. U kunt ook zelf alvast een begin maken met het opstellen van een ouderschapsplan of met een echtscheidingsconvenant. Zie daartoe de modellen op onze website.

Uurtarief

Wij zijn gespecialiseerd in het familie- en erfrecht en volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Wij kunnen daardoor onze werkzaamheden ook snel verrichten. Zo is uitzoekwerk veelal niet nodig, omdat wij al beschikken over de kennis hierover. Bij dit alles hanteren wij een uurtarief dat aanmerkelijk lager ligt dan vergelijkbare kantoren in de Randstad.

Kosten gemiddelde echtscheiding

Wij hebben cliënten die voor € 1.000,00 a € 1.200,00 hun echtscheiding gezamenlijk geregeld hebben, maar ook cliënten die € 3.000,00 tot € 5.000,00 kwijt zijn. Uitzonderingen daarboven zijn er ook, met name wanneer er op de diverse onderdelen moet worden geprocedeerd en er dus sprake is van een complexe scheiding.

Mediation is goedkoper

In zijn algemeenheid geldt dat mediation goedkoper is dan een echtscheiding op eenzijdig verzoek. De ervaring leert dat met 2 a 3 gesprekken veelal de meeste onderwerpen besproken en geregeld zijn. Daarna dient alleen nog een echtscheidingsconvenant opgesteld te worden. De procedure bij de rechtbank is dan alleen nog een formaliteit die geheel schriftelijk verloopt. U hoeft dan dus niet naar de rechtbank.

Inschatting kosten tijdens eerste gesprek

Wanneer u behoefte heeft aan duidelijkheid, dan kunnen wij u tijdens het eerste gesprek informeren over het uurtarief dat wij in uw zaak hanteren. Daarbij kunnen wij dan ook een goede inschatting maken van wat de totale kosten voor u zullen zijn. Een eerste gesprek van een half uur is overigens kosteloos en geheel vrijblijvend.

Vaste prijsafspraken

In sommige gevallen is het ook mogelijk om vaste prijsafspraken te maken. Dit geldt vooral als u nog met elkaar kunt communiceren en afspraken met elkaar kunt maken. Wij kunnen hierover meer informatie geven tijdens een eerste gesprek.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *