Huwelijkse voorwaarden: meer dan tekst alleen!

Wij krijgen veel vragen over huwelijkse voorwaarden (hierna: ‘HVW’) en wat hier nu eigenlijk precies in staat. De aktes zijn vaak stoffig en niet altijd eenvoudig te lezen, ook niet voor juristen. Voor de vaststelling van de daadwerkelijke inhoud van HVW, moet niet alleen gekeken worden naar uitsluitend de tekst, maar ook naar de bedoeling van de echtgenoten. Met andere woorden: wat hebben de echtgenoten nu precies voor ogen gestaan toen zij bij de notaris zaten om de akte van huwelijkse voorwaarden te tekenen?

Praktijkvoorbeeld

De problemen die in de praktijk ontstaan hierover zijn talrijk. Vorige maand heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich hierover nog uitgesproken. Wat was er aan de hand?

HVW: finaal verrekenbeding bij overlijden

In deze zaak waren de echtgenoten gehuwd op HVW. Partijen waren geen vermogensdeling tijdens huwelijk overeengekomen, ook niet bij echtscheiding. Wel waren zij overeengekomen om in geval van overlijden van een van hen met elkaar af te rekenen als ware zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dit wordt ook wel een finaal verrekenbeding genoemd.

Scheiden en dan overlijden

Na een huwelijk van enkele jaren wilde de vrouw scheiden en diende zij een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank heeft vervolgens de echtscheiding uitgesproken. De vrouw overleed kort daarna. Op dat moment was de echtscheidingsbeschikking nog niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Partijen waren daardoor nog steeds gehuwd.

Man wil afrekenen

De man beroept zich vervolgens op het finaal verrekenbeding in de HVW en wil – kort gezegd – geld zien van de erfgenamen van de vrouw. Volgens de man staat in de huwelijkse voorwaarden nu eenmaal dat partijen in geval van overlijden het vermogen met elkaar moeten delen. Nu de vrouw is overleden, moet hieraan uitvoering worden gegeven, aldus de man.

Man heeft géén recht op vermogen vrouw

De rechtbank Zeeland-West Brabant, en later ook het Gerechtshof ’s Hertogenbosch en de Hoge Raad maken hier korte metten mee.

De tekst van de HVW is niet leidend, zo wordt geoordeeld. Naast de letterlijke tekst van de HVW moet volgens vaste rechtspraak ook worden gekeken naar de bedoeling van partijen (Haviltex). In deze zaak was het duidelijk niet de bedoeling van partijen dat zij hun vermogens zouden delen na het uitspreken van de echtscheiding, maar alleen in geval van overlijden tijdens een ‘vreedzaam’ huwelijk.

Het beroep van de man op het finaal verrekenbeding wordt afgewezen.

HVW ≠ tekst

Uit dit arrest blijkt maar weer eens dat HVW niet zo makkelijk zijn als soms wel wordt gedacht. Niet alleen de tekst, maar ook de bedoelingen van partijen bepalen de uiteindelijke inhoud van huwelijkse voorwaarden. Er kan dan ook nooit volstaan worden met alleen het lezen van de tekst!

Wilt u weten wat er in uw HVW staat? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek hierover!

 

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *