Wet herziening partneralimentatie nu ook aangepast voor 50+

Op 1 oktober 2018 is de Wet Herziening Partneralimentatie voor de derde keer gewijzigd. Dit keer zijn de veranderingen niet zo groot.

Maximale termijn van 5 jaar blijft

De hoofdregel dat de maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar, blijft hetzelfde. Dus wanneer u 11 jaar bent gehuwd, bestaat er een alimentatieverplichting van maximaal 5 jaar. Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat er een alimentatieverplichting van maximaal 3 jaar.

Uitzonderingen

Op de hoofdregel bestaan twee uitzonderingen, te weten dat:

1) Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), de partneralimentatie maximaal 10 jaar duurt of eerder als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Wanneer u 15 jaar bent gehuwd en 57 jaar bent, dan bestaat maximaal recht op 10 jaar partneralimentatie.  Wanneer u 15 jaar bent gehuwd én 60 jaar bent, dan bestaat maximaal recht op 7 jaar partneralimentatie (tot 67 jaar).

2) Voor echtgenoten met zorg voor jonge kinderen blijft de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. Wanneer u 2 jaar bent gehuwd én de zorg heeft over kinderen jonger dan 12 jaar, dan bestaat maximaal recht op 12 jaar partneralimentatie. Wanneer u 7 jaar bent gehuwd én de zorg heeft over kinderen jonger dan 12 jaar, dan bestaat ook maximaal recht op 12 jaar partneralimentatie.

Extra uitzondering 50+

De wetgever heeft hieraan een extra uitzondering toegevoegd voor alimentatiegerechtigden die op het moment inwerkingtreding van de wet 50 jaar of ouder zijn (50-plussers), maar nog niet 57 jaar oud zijn en dus nog niet onder de eerste uitzondering vallen. Wanneer deze alimentatiegerechtigden 15 jaar of langer zijn getrouwd op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek, hebben zij maximaal recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze extra uitzondering komt te vervallen 7 jaar na inwerkingtreding van de wet.

Geen verval alimentatieplicht bij bereiken AOW-leeftijd alimentatieplichtige

In het eerdere wetsvoorstel stond dat de alimentatieverplichting verviel op het moment dat de alimentatieplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte. Dit is nu komen te vervallen. Dit betekent dat de alimentatieplichtige ook ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd alimentatieplichtig kan zijn.

Wat betekent dit voor mij?

Wij hebben alle gevolgen van het wetsvoorstel voor u op een rij gezet. U kunt hier meer over lezen op: https://hetrondadvocaten.nl/familierecht/familie-alimentatie/.

 

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *