Schenking of erfenis: mag ik deze bij echtscheiding behouden?

Contact Us

Schenking of erfenis: mag ik deze bij echtscheiding behouden?

U heeft tijdens het huwelijk een schenking of erfenis ontvangen van uw familie. Mag u deze bij een echtscheiding behouden of moet u deze delen met uw ex-partner?

Hoe bent u getrouwd?

U moet er toch niet aan denken om een schilderij dat al jaren in de familie is en dat u heeft gekregen van uw moeder, bij uw ex-partner terecht komt. Of dat uw ex-partner ook profiteert van het feit dat uw ouders geld voor u gespaard hebben en aan u hebben gegeven. Of u dit vermogen bij een echtscheiding moet delen, hangt af van de vraag wanneer u bent getrouwd en wat u heeft geregeld voordat u ging trouwen.

Algehele gemeenschap van goederen

Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen, en dus voor 1 januari 2018, bent getrouwd, dan moet u het vermogen dat is verkregen door schenking of erfenis wél met uw ex-partner delen. Dit kan anders zijn als in het testament of in de schenkingsovereenkomst hierover iets anders is bepaald (een uitsluitingsclausule).

Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u in beperkte gemeenschap van goederen, en dus ná 1 januari 2018, bent getrouwd, dan mag u het vermogen dat is verkregen door schenking of erfenis zelf houden. Wanneer het geld er niet meer is doordat dit is geïnvesteerd in bijvoorbeeld de eigen woning, dan heeft u een vergoedingsrecht. Kort gezegd heeft u dan recht op een groter deel van de huwelijksgoederengemeenschap dan uw ex-partner.

Huwelijksvoorwaarden

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent getrouwd, ligt dit anders. U dient dan de notariele akte van de huwelijksvoorwaarden erop na te lezen. Hierin zal meestal wel een bepaling staan over hoe met schenkingen en erfenissen moet worden omgegaan. In de meeste gevallen geldt dat vermogen dat is verkregen door schenking of erfenis niet verdeeld of verrekend hoeft te worden. U mag dat vermogen dan zelf houden. Wanneer het geld er niet meer is doordat dit is geinvesteerd in bijvoorbeeld de gezamenlijke eigen woning, dan heeft u een vergoedingsrecht. U heeft dan recht op een groter deel van het te verdelen c.q. te verrekenen vermogen dan uw ex-partner.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *