Vergoedingsrechten bij echtscheiding

“Mijn aanstaande ex zegt recht te hebben op 50% van de waarde van onze gemeenschappelijke woning, maar ik heb uit privémiddelen 80% van de koopsom voldaan, wat nu?”

Vergoedingsrecht tijdens huwelijk

Wanneer u samen een woning koopt en daarvan allebei eigenaar wordt (50/50), dan is ieder van u gehouden om de helft van de koopsom te voldoen. Wanneer u meer dan de helft van de koopsom voldoet, dan betaalt u in feite “teveel”. Wanneer daarvoor geen goede reden is, dan ontstaat er een vergoedingsrecht. Daar merkt u tijdens het huwelijk verder niets van.

Vergoedingsrecht na echtscheiding

Wanneer u gaat scheiden, dan komt het vergoedingsrecht weer naar boven. De woning zal moeten worden verkocht of een van u beiden blijft daar wonen. De vraag is dan hoe de waarde van de woning moet worden verdeeld. Wanneer u beiden eigenaar bent van de woning (50/50), dan heeft u in beginsel allebei recht op de helft van de waarde van de woning. Echter, indien u een vergoedingsrecht heeft, dan heeft u recht op meer dan de helft van de waarde van de woning.

Nominaal vergoedingsrecht

Wanneer u vóór 1 januari 2012 in de woning heeft geïnvesteerd met eigen middelen, dan is sprake van een nominaal vergoedingsrecht. U krijgt dan simpelweg terug wat u ooit heeft geïnvesteerd.

Voorbeeld:
Pieter en Malou kopen in 2010 samen een woning waar zij allebei voor de helft eigenaar van worden. De koopsom bedroeg € 500.000,00. Pieter heeft € 400.000,00 betaald uit eigen middelen. Malou heeft € 100.000,00 betaald uit eigen middelen.

Pieter en Malou gaan scheiden. De woning wordt verkocht voor € 650.000,00.

De verdeling van de waarde van de woning is dan als volgt:
Pieter heeft een nominaal vergoedingsrecht en ontvangt € 400.000,00.
Er resteert dan € 650.000,00 – € 400.000,00 = € 250.000,00.
Pieter ontvangt 50% van € 250.000,00 = € 125.000,00.
Malou ontvangt ook 50% van € 250.000,00 = € 125.000,00.

Pieter heeft dan € 400.000,00 + € 125.000,00 = € 525.000,00. Malou heeft dan € 125.000,00.

Evenredig vergoedingsrecht

Wanneer u ná 1 januari 2012 in de woning heeft geïnvesteerd met eigen middelen, dan is sprake van een evenredig vergoedingsrecht. U krijgt dan niet alleen terug wat u ooit heeft geïnvesteerd, maar deelt ook mee in de waardestijging (of -daling) van de woning.

Voorbeeld:
Pieter en Malou kopen in 2010 samen een woning waar zij allebei voor de helft eigenaar van worden. De koopsom bedroeg € 500.000,00. Pieter heeft € 400.000,00 betaald uit eigen middelen. Malou heeft € 100.000,00 betaald uit eigen middelen.

Pieter en Malou gaan scheiden. De woning wordt verkocht voor € 650.000,00.

De verdeling van de waarde van de woning is dan als volgt:
Pieter heeft een evenredig vergoedingsrecht en ontvangt € 400.000,00 / € 500.000,00 x € 600.000,00 = € 480.000,00.
Er resteert dan € 600.000,00 – € 480.000,00 = € 120.000,00.
Pieter ontvangt 50% van € 120.000,00 = € 60.000,00.
Malou ontvangt ook 50% van € 120.000,00 = € 60.000,00.

Pieter heeft dan € 480.000,00 + € 60.000,00 = € 540.000,00. Malou heeft dan € 60.000,00.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *