Hoe gaat dat: het afwikkelen van een nalatenschap?

Contact Us

Hoe gaat dat: het afwikkelen van een nalatenschap?

Ik weet niet waar ik moet beginnen”, verzuchten erfgenamen vaak na het overlijden van de erflater. Dat is begrijpelijk. Daarom zetten wij het nog even voor u op een rij.

Allereerst moet gekeken worden of de erflater een testament had. Hiervoor moet navraag gedaan worden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. U kunt dat niet zelf doen. U kunt wel een notaris de opdracht geven om dat te doen.

Wanneer er wél een testament is, moet gekeken worden wat hierin staat en wat ieders rechten en plichten zijn. Mogelijk staat hierin omschreven wie de nalatenschap moet afwikkelen. Dit heet een executeursbenoeming. In dat geval wordt de nalatenschap – in overleg met de erfgenamen – afgewikkeld door de executeur. займ на карту срочно круглосуточно без процентов

Wanneer er geen testament is, dan moeten de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afwikkelen volgens de regels van het wettelijk erfrecht. In dat geval moet eerst duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn. De notaris kan dat via een verklaring van erfrecht vaststellen. Deze verklaring is vaak ook nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld bepaalde vermogensbestanddelen van de erflater (banksaldi, verzekeringspolissen, etc.).

Zowel de executeur als de erfgenamen moeten een boedelbeschrijving maken. Dit is een lijst van alle bezittingen en schulden van de erflater. Vervolgens moet ook gekeken worden of er tijdens het leven van de erflater schenkingen zijn gedaan.

Nadat de boedelbeschrijving is gemaakt, kunnen de schulden worden betaald. Wanneer er dan iets overblijft, dan komt dat toe aan de erfgenamen.

De aangifte voor de erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden bij de Belastingdienst worden ingediend.

Wanneer u vragen heeft over de afwikkeling van een nalatenschap, dan kunt u daarvoor onze hulp inschakelen. Wij adviseren veelvuldig cliënten die bezig zijn met de afwikkeling van een nalatenschap. Daarbij worden grote en ook kleine vragen beantwoord, wordt ondersteuning verleend bij onder meer de correspondentie met de andere betrokkenen van de nalatenschap en zo nodig – in een uiterste geval – ook geprocedeerd bij de rechtbank.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *