Fiscale aftrek partneralimentatie wordt beperkt

Contact Us

Fiscale aftrek partneralimentatie wordt beperkt

“Is partneralimentatie straks nog wel fiscaal aftrekbaar?”

Partneralimentatie is op dit moment – net zoals hypotheekrente – fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiebetaler. Daarmee wordt bij de vaststelling van partneralimentatie rekening gehouden. Immers, u betaalt de partneralimentatie – net zoals hypotheekrente – “bruto”.

Voor alimentatiebetalers met een inkomen van € 68.507,00 bruto per jaar of meer (de hoogste belastingschijf) wordt de fiscale aftrek in de komende jaren sterk beperkt. Voor alimentatiebetalers die minder verdienen, verandert er niet veel.

Op dit moment kan de partneralimentatie in de hoogste belastingschijf nog fiscaal worden afgetrokken tegen een percentage van 51,75%. Dus wanneer u op dit moment € 68.507,00 bruto per jaar of meer verdient én een partneralimentatie betaalt van € 2.000,00 bruto per maand, dan kost dat u per saldo € 965,00 netto per maand.

Vanaf 2020 gaat hierin verandering optreden en kan de partneralimentatie nog slechts fiscaal worden afgetrokken tegen een percentage van 46%. Wanneer u een partneralimentatie betaalt van € 2.000,00 bruto per maand, dan kost u dat vanaf 1 januari 2020 € 1.080,00 netto per maand. Dat is € 115,00 netto per maand en derhalve € 1.380,00 netto per jaar méér! In de daaropvolgende jaren wordt dit percentage nog verder afgebouwd tot 37,05%.

Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit:

2019              51,75%
2020             46%
2021              43%
2022             40%
2023             37,05%

“Ja, maar dat is toch niet redelijk?”, horen wij u denken.

Wanneer er sinds de vaststelling van de partneralimentatie in uw situatie niets veranderd is, dan is dat inderdaad onredelijk. In dat geval kunt u – als u daar samen niet uitkomt – de rechter vragen om de partneralimentatie bij te stellen. U moet dan een verzoekschrift tot wijziging partneralimentatie bij de rechtbank indienen.

Wanneer er sinds de vaststelling van de partneralimentatie wél iets veranderd is in uw situatie, bijvoorbeeld omdat u meer bent gaan verdienen of bent verhuisd en een lagere woonlast heeft, dan is het nog maar de vraag of dit onredelijk is. In dat geval zou de vermeerdering van uw te besteden inkomen de negatieve gevolgen van de beperking van de fiscale aftrek kunnen compenseren. Met andere woorden: uw financiële situatie wordt er dan niet slechter op.

Wanneer u nog niet gescheiden bent, dan is het verstandig om bij het maken van afspraken over partneralimentatie, rekening te houden met de beperking van de fiscale aftrekbaarheid.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *