Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Contact Us

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Niemand wil jaren procederen over zijn/haar echtscheiding. Dat is in veel gevallen ook helemaal niet nodig. Hoe lang een echtscheidingsprocedure precies duurt, hangt af van een aantal factoren. Wij zetten het even voor u op een rij.

Factor 1: gezamenlijk/eenzijdig echtscheidingsverzoek

Wanneer u samen een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank, dan verloopt de procedure heel snel. U hoeft dan niet naar de rechtbank te komen. U bent dan binnen enkele weken gescheiden.

Wanneer u het samen niet eens kunt worden over de afwikkeling van de echtscheiding, dan moet u een eenzijdig echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. De procedure verloopt dan een stuk trager, omdat er allerlei wettelijke termijnen gelden. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak (zie hierna), duurt een dergelijke procedure circa 8 tot 12 maanden.

Factor 2: wel/geen kinderen

Wanneer u kinderen heeft, dan moet u daar samen afspraken over maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een document dat “het ouderschapsplan” wordt genoemd. Wanneer het samen niet lukt om afspraken over de kinderen te maken en u dus geen ouderschapsplan heeft, dan zal de rechtbank de echtscheiding niet direct willen uitspreken. De rechtbank zal u dan eerst oproepen voor een speciale zitting. De procedure wordt dan even stilgezet in afwachting van het verloop van deze zitting, waardoor het langer duurt voordat u uiteindelijk gescheiden bent.

Factor 3: complexiteit van de zaak

Wanneer er veel geregeld moet worden en/of de te regelen onderwerpen ingewikkeld zijn, dan duurt een procedure bij de rechtbank vaak langer dan 8 tot 12 maanden. De rechtbank kan het dan noodzakelijk vinden om een deskundige aan te wijzen die de rechtbank adviseert over bijvoorbeeld de waarde van de onderneming of de van toepassing zijnde belastinglatenties voor een lijfrentepolis en/of stamrechtverplichting. De procedure wordt dan even stilgezet in afwachting van het advies van de deskundige. Na het advies wordt de procedure vervolgd en zal de echtscheiding worden uitgesproken.

Factor 4: drukte bij de rechtbanken

Door alle bezuinigingen op de rechtspraak en de daarmee ontstane tekort aan beschikbare rechters zien wij helaas dat het soms lang duurt voordat er een zitting gepland kan worden. Deze factor hebben partijen en ook wij als advocaten niet in de hand. Wel blijven wij steeds bovenop de zaak zitten om zodoende alsnog een snelle zittingsdatum te verkrijgen.

Factor 5: wel/niet meewerken aan inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

Wanneer de echtscheiding is uitgesproken, dan bent u nog niet officieel gescheiden. Dat bent u pas als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u ooit bent gehuwd. Inschrijving kan eigenlijk pas drie maanden na de datum van de echtscheidingsbeschikking (de beroepstermijn), maar deze termijn kan versneld worden als beide partijen daar hun medewerking aan verlenen. Partijen kunnen dat doen door een zogenoemde “akte van berusting” te ondertekenen. Daarna kan inschrijving onmiddellijk plaatsvinden en bent u officieel gescheiden.

Factor 6: hoger beroep

Wanneer een van partijen het niet eens is met het uitspreken van de echtscheiding, dan kan hij/zij daartegen hoger beroep instellen. De echtscheidingsbeschikking kan dan nog niet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (zie hiervoor), waardoor u nog niet officieel gescheiden bent. De procedure in hoger beroep duurt circa 12 maanden. Eerst daarna kan alsnog inschrijving plaatsvinden op de wijze zoals hiervoor genoemd.

Meer informatie over het verloop van een echtscheidingsprocedure: https://hetrondadvocaten.nl/familierecht/familierecht-echtscheidingsprocedure/ займы онлайн надежные

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *