22-05-2019 - Alimentatie, Familierecht

Partneralimentatieduur van 12 naar 5 jaar (oud)

Het Rond Advocaten

Op dinsdag 21 mei 2019 is ook door de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” aangenomen. Wat verandert er nu precies en per wanneer? En nog belangrijker, wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

Nog géén nieuwe wet of wetgeving

Veel mensen denken na het nieuws gelezen te hebben dat er nu al sprake is van een nieuwe wet of wetgeving. Dit is nog niet zo! Het wetsvoorstel moet nog worden ondertekend door de Koning en door de ministers. Vervolgens moet het wetsvoorstel worden gepubliceerd in het Staatsblad. Eerst dan is er sprake van een nieuwe wet. De verwachting is dat een en ander op heel korte termijn en dus dit jaar nog wordt afgerond. Tot die tijd kunt u nog geen beroep doen op het wetsvoorstel of daar rechten aan ontlenen.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

In de kern komt het wetsvoorstel op het volgende neer:

Hoofdregel:

De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar.

Voorbeeld 1:
Wanneer u 20 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 5 jaar.

Voorbeeld 2:
Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 3 jaar.

Uitzondering 1:

Wanneer u gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
U bent 6 jaar gehuwd en heeft twee kinderen van 8 en 6 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. De totale alimentatieduur is dan 6 jaar (en niet 3 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 2:
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde 67 jaar is. De totale alimentatieduur is dan 9 jaar (en niet 5 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 3:
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting na 10 jaar (en niet na 5 jaar volgens de hoofdregel).

Wat betekent dat voor mij op dit moment?

Op dit moment verandert er voor u helemaal niets.

Wat betekent dat voor mij als de nieuwe wet in werking treedt?

Wanneer de nieuwe wet in werking treedt, dan zal deze alleen gelden voor mensen die op dat moment nog niet gescheiden zijn. De verwachting is dat de nieuwe wet in werking treedt per 1 januari 2020. Voor mensen die nu al gescheiden zijn of dit jaar nog gaan scheiden, verandert er helemaal niets.

Volg het wetsvoorstel!

U kunt de behandeling van het wetsvoorstel volgen op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

Lees meer