Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar vanaf 1 januari 2020

Contact Us

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar vanaf 1 januari 2020

Het Rond Advocaten

Het is nu officieel. Op 23 augustus 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de partneralimentatieduur verkort van 12 naar 5 jaar. Wat verandert er nu precies en wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

Wat staat er in de nieuwe wet?

In de kern komt de Wet Herziening Partneralimentatie op het volgende neer:

Hoofdregel:

De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar.

Voorbeeld 1: 
Wanneer u 20 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 5 jaar.

Voorbeeld 2:
Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 3 jaar.

Uitzondering 1:

Wanneer u gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
U bent 6 jaar gehuwd en heeft twee kinderen van 8 en 6 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. De totale alimentatieduur is dan 6 jaar (en niet 3 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 2:

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde 67 jaar is. De totale alimentatieduur is dan 9 jaar (en niet 5 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 3:

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting na 10 jaar (en niet na 5 jaar volgens de hoofdregel).

Wat betekent dat voor mij op dit moment?

Op dit moment verandert er voor u helemaal niets.

Wat betekent dat voor mij na 1 januari 2020?

De nieuwe wet gaat alleen gelden voor echtscheidingsverzoeken die zijn ingediend ná 1 januari 2020.  Wanneer het echtscheidingsverzoek voor die tijd is ingediend, dan blijft de oude wet van toepassing en geldt dus een maximale alimentatieduur van 12 jaar.

Wat moet ik doen?

Wanneer u alimentatiegerechtigde bent, dan adviseren wij u om vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. De maximale alimentatieduur van 12 jaar blijft dan van toepassing.

Wanneer u alimentatiebetaler bent, dan adviseren wij u om ná 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. De alimentatieduur is dan volgens de hoofdregel beperkt tot 5 jaar, maar kan uiteindelijk toch langer zijn als één van de uitzonderingen zich voordoet.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *