Wangedrag = stoppen met partneralimentatie betalen?

Contact Us

Wangedrag = stoppen met partneralimentatie betalen?

“Mijn ex maakt mij het leven zuur, moet ik partneralimentatie blijven betalen?”

Wanneer u gehuwd bent, dan bent u onderhoudsplichtig naar elkaar toe. Dit betekent dat u voor elkaar moet zorgen, ook in financiële zin. Indien u gaat scheiden, dan eindigt deze verplichting niet. Ook na echtscheiding moet u onder omstandigheden financieel voor elkaar blijven zorgen. Dat noemen we “partneralimentatie”.

Wel/niet partneralimentatie betalen?

Wanneer u wel of niet partneralimentatie moet betalen na echtscheiding, kunt u terugvinden op onze website onder “familierecht – partneralimentatie”.

Einde partneralimentatie

In de meeste gevallen stopt de verplichting tot betaling van partneralimentatie als uw ex-partner gaat werken en daarmee volledig in zijn/haar behoefte kan voorzien of als hij/zij een nieuwe partner krijgt waarmee hij/zij gaat samenwonen.

Einde partneralimentatie door wangedrag

De partneralimentatieverplichting kan echter ook beëindigd worden als uw ex-partner zich zodanig ernstig misdraagt dat u daar schade door lijdt. In dat geval kunt u de rechter vragen om de partneralimentatie te matigen of volledig te beëindigen. U heeft daarvoor een advocaat nodig die voor u een verzoekschrift bij de rechtbank indient.

Verzoek wordt niet snel toegewezen

De rechter zal een dergelijk verzoek niet snel toekennen. Dit nu matiging of volledige beëindiging van de partneralimentatieverplichting meestal grote financiële gevolgen heeft voor degene die de partneralimentatie ontvangt.

Voorbeelden uit de praktijk

In de volgende zaken heeft de rechter geoordeeld dat er wel sprake was van wangedrag en de alimentatieverplichting beëindigd:

1. Zonder medeweten van ex-partner inloggen op e-mailaccount en belastende e-mails doorsturen naar werkgever met uiteindelijk ontslag als gevolg. Zie: Gerechtshof Den Haag 5 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2778.

2. Het injecteren van insuline zonder dat ex-partner dit nodig had met als gevolg een drie weken lange ziekenhuisopname. Zie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6321.

3. Negatieve houding en gedragingen naar ex-partner toe en naar de kinderen, waaronder mededelingen dat ex-partner de kinderen zou mishandelen. Zie: Rechtbank Limburg 9 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4198.

4. Meenemen van kind naar buitenland zonder ex-partner daarover in te lichten. Zie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:609.

5. Voortdurende stalking van ex-partner en kinderen. Zie: Rechtbank ’s Gravenhage 17 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV6097.

Heeft u te maken met wangedrag van uw ex-partner en vraagt u zich af of u om die reden kunt stoppen met betaling van partneralimentatie? Neem dan contact met ons op.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *