De DGA en zijn aandelen

Contact Us

De DGA en zijn aandelen

U bent DGA in uw eigen B.V. Hoe daarmee om te gaan na een scheiding?

Het kan zijn dat uw ex recht heeft op de helft van de waarde van deze aandelen, bijvoorbeeld wanneer u getrouwd bent geweest in gemeenschap van goederen. Als u de aandelen wenst te behouden, zult u de helft van de waarde van die aandelen aan uw ex moeten uitkeren.

Wat is nu de waarde van de aandelen?

Eindeloze discussies en procedures kunnen hierover worden gevoerd. Er zijn immers verschillende waarderingsmethoden zoals de methode van de intrinsieke waarde (hierbij wordt gekeken naar het eigen vermogen van de B.V.) of de methode van de discounted casflow (hierbij wordt met name gekeken naar de toekomstige kasstromen).

De uitkomsten kunnen grote verschillen met zich meebrengen. Daarom zijn de belangen hierbij vaak groot. Ook hier geldt: laat u hierover goed adviseren door een gespecialiseerde advocaat in het familierecht.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *