Wat als je biologische vader niet je juridische vader is?

Contact Us

Wat als je biologische vader niet je juridische vader is?

Dan heb je dus twee vaders. Sommige mensen willen liever maar één vader. Zo ook onze in Engeland wonende cliënte die wij bijstonden in een procedure bij de Rechtbank Den Haag hierover.

Wat was er aan de hand?

De moeder van onze cliënte was gehuwd. Hoewel de relatie al snel tot een einde kwam, werd er nooit een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De moeder van onze cliënte kreeg vervolgens een affectieve relatie met een andere man en raakte zwanger van hem. Uit de relatie werden vervolgens onze cliënte geboren en haar broer.

Twee vaders

Doordat de moeder nog niet “echt” was gescheiden van haar echtgenoot, werden de kinderen staande het huwelijk geboren. Daarmee kregen de kinderen automatisch twee vaders: een biologische vader en een juridische vader. Dit waren twee verschillende personen. De biologische vader was de man die de kinderen verwekt had bij de moeder. De juridische vader was de man waarmee de moeder nog gehuwd was.

Wat betekent dit?

Indien de biologische vader een ander persoon is dan de juridische vader, dan heeft dat gevolgen voor onder meer de afstamming, de achternaam, eventuele onderhoudsverplichtingen, erfgenaamschap, etc.

Hoe kom ik van twee vaders af?

Onze cliënte wilde de juridische situatie in overeenstemming brengen met de feitelijke situatie. Daartoe hebben wij een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Wij hebben de rechtbank gevraagd om te komen tot een ontkenning van het vaderschap van de juridische vader en tot een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de biologische vader.

DNA-onderzoek

De rechtbank heeft bepaald dat er een DNA-onderzoek diende te worden uitgevoerd om vast te stellen of onze cliënte inderdaad een biologisch kind was van de biologische vader. Zo gezegd, zo gedaan. De uitkomst van de test was positief voor onze cliënte.

Uitspraak

De rechtbank heeft vervolgens de verzoeken van onze cliënte toegewezen. De uitspraak kunt u hier terugvinden. Vanaf dat moment heeft onze cliënte naast één moeder, nog maar één vader en draagt zij voortaan ook de achternaam van haar biologische vader. En daar is zij erg gelukkig mee!

Wij staan regelmatig cliënten bij in afstammingszaken. Indien u hierover vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via 030-7604400 of een e-mailbericht sturen aan info@hetrondadvocaten.nl.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *