Weduwe moet 57K voldoen aan de nalatenschap

Contact Us

Weduwe moet 57K voldoen aan de nalatenschap

U moet er eigenlijk niet aan denken. Dat u na het overlijden van uw echtgenoot “slechts” een legaat krijgt en vervolgens nog een grote som geld aan zijn kinderen uit een eerder huwelijk moet betalen. Het overkwam een wederpartij in een procedure die ik – mr. Corine Waanders – namens de executeur van de nalatenschap had aangespannen. Hoe dat in zijn werk ging en wat u kunt doen om dergelijke situaties te voorkomen, leg ik hierna uit.

Koude uitsluiting

De erflater was op het moment van zijn overlijden getrouwd op huwelijksvoorwaarden. Daarin was iedere gemeenschap van goederen uitgesloten. Met andere woorden: er was sprake van “koude uitsluiting”.

Huis samen kopen, maar niet samen betalen

Enkele jaren voor zijn overlijden heeft de erflater een huis gekocht met zijn echtgenote. Zij werden beiden voor de helft eigenaar. De koopsom werd echter volledig betaald door de erflater. De echtgenote heeft hieraan niets bijgedragen.

Overlijden erflater

Toen de erflater overleed kwam zijn testament naar boven. Daarin stond dat hij zijn kinderen uit een vorige relatie als zijn enig erfgenamen had benoemd. De helft van woning had hij aan zijn echtgenote, inmiddels weduwe, gelegateerd. Niet de hele woning, omdat de andere helft al het eigendom was van zijn echtgenote.

Executeur: weduwe moet alsnog betalen

De executeur kwam bij mij met de vraag of dit allemaal wel klopte. Na het nodige uitzoekwerk, kwamen wij tot de conclusie dat de weduwe alsnog moest betalen voor haar helft van de woning. Juridisch gezegd heeft de nalatenschap een vordering op de weduwe uit hoofde van een “vergoedingsrecht”.

Procedure bij de rechtbank

De echtgenote was het hier niet mee eens. Namens de executeur heb ik de echtgenote toen gedagvaard. Na uitwisseling van de nodige processtukken, heeft de Rechtbank Den Haag de executeur gelijk gegeven. De echtgenote moest alsnog de koopsom betalen voor haar helft van de woning ad € 57.000,-. De volledige geanonimiseerde uitspraak kunt u hier terugvinden.

Procedure in hoger beroep

De echtgenote heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag. Het Hof heeft daar korte metten mee gemaakt. De veroordeling van de rechtbank bleef in stand. De uitspraak kunt u hier terugvinden.

Hoe kun je dit nu voorkomen?

Het is belangrijk om tijdens uw relatie of als u gaat trouwen goede afspraken met elkaar te maken over de financiën. Dus: wie betaalt wat en in welke verhouding. Deze afspraken moet u dan ook naleven, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Natuurlijk kunt u ook nieuwe afspraken met elkaar maken, maar deze moet u dan wel goed vastleggen. Wanneer u dat niet doet, dan kan er bij echtscheiding of overlijden alsnog discussie ontstaan over wat nu precies de bedoeling was met alle negatieve gevolgen van dien.

Heeft u vragen over de afwikkeling van een nalatenschap en/of vergoedingsrechten bij scheiding of overlijden? Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via 030-760440 of stuur een e-mailbericht naar info@hetrondadvocaten.nl.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *