Wie draait er op voor de rekening-courantschuld bij de BV bij scheiding?

Contact Us

Wie draait er op voor de rekening-courantschuld bij de BV bij scheiding?

U bent dga van een BV en heeft tijdens het huwelijk een schuld in rekening-courant opgebouwd. De opnames in rekening-courant zijn besteed aan de gemeenschappelijke huishouding. Uw partner wil scheiden en vindt dat u zelf deze schuld moet terugbetalen aan de BV. Hoe zit dat?

Hoe bent u getrouwd?

Wie opdraait voor de schuld in rekening-courant hangt af van de vraag hoe u getrouwd bent.

Huwelijksvoorwaarden

Zijn er huwelijksvoorwaarden? Dan kan het inderdaad zijn dat u daar zelf voor opdraait. De tekst van de huwelijksvoorwaarden is bepalend. Deze tekst luidt in iedere zaak weer anders. Lees deze dus goed door, houd opnames in rekening-courant goed bij en geef aan waar deze aan worden besteed. Als de opnames in rekening-courant aan de gemeenschappelijke huishouding zijn besteed, dan ligt het voor de hand dat uw partner ook verantwoordelijk is voor aflossing van de rekening-courantschuld.

Algehele gemeenschap van goederen

Als u in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd (voor 1-1-2018), dan moet uw partner meebetalen aan de aflossing van de schuld.

Beperkte gemeenschap van goederen

Als u in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd (na 1-1-2018), dan moet uw partner meebetalen aan de aflossing van de schuld als deze is ontstaan tijdens het huwelijk.

Conclusie:

Onderschat dit probleem niet. Houd goed bij waar de opnames in rekening-courant aan worden besteed en informeer uw partner regelmatig over het verloop van de rekening-courantschuld. Daarmee voorkomt u problemen bij een eventuele scheiding.

 

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *