Alimentatie en eigen bedrijf

Alimentatie en eigen bedrijf.

Moet u kinder- of partneralimentatie gaan betalen, dan bepaalt uw financiële draagkracht de hoogte ervan. Die draagkracht hangt af van uw inkomen, maar als u een eigen bedrijf heeft, dan is de hoogte van dat inkomen niet altijd eenvoudig vast te stellen.

Alimentatie en eigen bedrijf

Eenmanszaak / vennootschap onder firma
Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma is de winst uit onderneming het inkomen van de ondernemer. Die winst kan per jaar fors uiteenlopen. Meestal gaan we uit van de gemiddelde winst uit onderneming over de afgelopen drie jaren. In bijzondere gevallen kan een andere periode maatgevend zijn.

Besloten vennootschap
Bij een bv waarvan de ondernemer directeur-grootaandeelhouder (dga) is, is het inkomen minder eenvoudig te bepalen. Ook de dga kan zijn salaris zelf vaststellen. Daarnaast kan de dga besluiten zichzelf dividend uit te keren. Ook is er vaak sprake van opnames in rekening-courant. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de bepaling van de draagkracht van de dga voor het betalen van alimentatie. De rechter zal vaak door de cijfers heen kijken en uitgaan van wat een reële verdiencapaciteit is waarop de draagkracht dient te worden gebaseerd (bijvoorbeeld ook in het geval van opgepotte winsten).

Jaarcijfers

Voor de vaststelling van uw inkomen en de daarvan afgeleide draagkracht wordt gebruik gemaakt van de meest recente jaarcijfers van het bedrijf en de IB-aangiften van de ondernemer. Het is van belang om deze gegevens kritisch te bekijken. Bij de vaststelling van de draagkracht van de ondernemer wordt niet zonder meer rekening gehouden met alle door hem/haar opgevoerde zakelijke kosten. Ook wordt kritisch bekeken in hoeverre er bij een bv sprake is van opgepotte winsten die kunnen worden uitgekeerd.

Afkopen alimentatie
Het is soms mogelijk om de alimentatie af te kopen. Wij kunnen nagaan of dat in uw geval kan en of dat voor beide partijen verstandig is. Ten eerste moet er voor afkoop geld beschikbaar zijn. Als u dat aan uw onderneming onttrekt, brengt dat misschien de continuïteit ervan in gevaar. Ten tweede kunt u de afkoopsom fiscaal aftrekken, terwijl uw ex er juist belasting over betaalt. Dat gegeven is van belang voor de vaststelling van de hoogte van de afkoopsom.

Meer lezen over kinder- en/of partneralimentatie? Zie: Klik hier

Veelgestelde vragen over alimentatie en een eigen bedrijf

Het is gebruikelijk om bij de vaststelling van het inkomen te kijken naar de jaarcijfers over de afgelopen drie jaren. U heeft recht op inzage in de onverkorte versies van deze jaarcijfers en kunt deze dus bij hem/haar opvragen. Zo nodig kan de rechter op uw verzoek uw partner bevelen om deze stukken aan u te overhandigen.

Meestal wordt rekening gehouden met de gemiddelde winst uit onderneming in de afgelopen drie jaren.

Uitgangspunt vormt uw vaste salaris. Heeft u, op basis van de jaarcijfers, ruimte om uzelf een hoger salaris of een dividenduitkering te geven, dan kan dit bedrag bij het vaste salaris worden opgeteld.

Ja, maar het is wel belangrijk dat zowel u als uw ex de financiële en met name de fiscale gevolgen daarvan kennen.

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.