menu
30 mrt 2018

Gratis mediation?

Wist u dat als u voor rechtsbijstand verzekerd bent, de kosten van een echtscheidingsmediation vaak vergoed worden en voor u dus ‘gratis’ is?

Mediation, wat is dat?

Bij mediation wordt samen met de echtelieden in vertrouwelijkheid gewerkt aan afspraken over de afwikkeling van de echtscheiding. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator dient het convenant vervolgens in bij de rechtbank met een verzoek tot echtscheiding. De echtscheiding wordt daarna uitgesproken en vindt inschrijving in de registers plaats. Lees meer hierover: https://www.hetrondadvocaten.nl/mediation/.

Check de polisvoorwaarden

Wanneer u bent verzekerd voor rechtsbijstand dan kan het zijn dat uw polis ook dekking biedt voor kosten van een mediationtraject. Of dit zo is en onder welke voorwaarden u hierop een beroep kunt doen, hangt af van de betreffende polis en daarop van toepassing zijnde voorwaarden. оформить кредитную карту по паспорту
Zo kan het zijn dat u eerst een bepaalde periode verzekerd moet zijn om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken. Het kan zelfs zo zijn dat er in de polis is opgenomen dat u een x aantal jaar getrouwd moet zijn voor u de kosten voor mediation vergoed kunt krijgen. Verder kan er ook een limiet zijn bepaald in de polis. Ga daarom altijd eerst bij uw verzekeraar na voor hoeveel uur u bent verzekerd.

Vrije keuze advocaat-mediator

Wanneer u verzekerd bent, dan mag u zelf een advocaat-mediator uitzoeken. De verzekeraar zal u mogelijk naar een advocaat-mediator willen doorsturen waar zij mee samenwerken, maar daar hoeft u niet mee in te stemmen.

Kosten mediation: de verzekeraar betaalt

De advocaat-mediator die u vervolgens uitzoekt zal contact opnemen met de verzekeraar om nadere afspraken te maken over onder meer de kosten. Het mediationtraject kan daarna beginnen. De verzekeraar betaalt dan de nota’s van de advocaat-mediator en is mediaton voor u dus ‘gratis’.

Artikelen

Familierecht

Ruzie met de executeur

In onze praktijk krijgen we vaak vragen van erfgenamen die een meningsverschil of zelfs ruzie hebben met de executeur. Wat u dan kunt doen, zetten we in dit artikel voor u op een rij. Wat is de taak van de executeur? Wat de taken van de executeur zijn, vindt u terug in het testament waarin […]

Meer info
Familierecht

Verhuisregeling bij hypotheekbank

Het komt vaak voor: echtelieden hebben samen een huis met een hypotheek. Bij echtscheiding rijst dan de vraag wie van hen deze hypotheek kan of mag voortzetten. Banken hanteren hiervoor de zogenaamde “Verhuisregeling”. Wat houdt de Verhuisregeling in? Wanneer een van de echtelieden de woning behoudt, kan alleen deze de oude hypotheek voortzetten. De vertrekkende […]

Meer info
Familierecht

Vergoedingsrechten bij ongehuwd samenlevers

In Nederland kiezen steeds meer stellen ervoor om samen te wonen zonder te trouwen. Dit betekent echter dat zij geen wettelijke bescherming genieten zoals gehuwde stellen en geregistreerde partners. In 2019 heeft de Hoge Raad belangrijke richtlijnen gegeven over vergoedingsrechten voor ongehuwde samenwoners. In dit artikel bespreken we wat vergoedingsrechten zijn en hoe ze werken […]

Meer info
Familierecht

Geen compensatie voortzetting lage hypotheekrente bij echtscheiding

In een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2024:4133) speelde een kwestie rondom de voortzetting van een gunstig hypotheekrentecontract na een scheiding. Wat was de situatie? Partijen waren in gemeenschap van goederen gehuwd, waarbij de echtelijke woning onderdeel was van deze gemeenschap. Deze woning was bezwaard met een hypotheek. Tijdens de echtscheidingsprocedure kwamen partijen overeen […]

Meer info
Familierecht

Dubbele achternaam; hoe werkt dat?

Met de invoering van de nieuwe wet op 1 januari 2024 hebben ouders in Nederland nu de mogelijkheid om hun pasgeboren kind een dubbele achternaam te geven. Maar wat houdt dit precies in en wat moet u doen om een dubbele achternaam te geven aan uw kind? Wat is een dubbele achternaam? Een dubbele achternaam […]

Meer info
Familierecht

Wettelijke indexering 2024: 6,2%

Op 27 oktober 2023 heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de kinder- en partneralimentatie vanaf 1 januari 2024 zal stijgen met een percentage van 6,2%. Dat is het hoogste percentage sinds 2009. Zo bedroeg de wettelijke indexering vorig jaar nog slechts 3,4%. Meer alimentatie betalen Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2024 […]

Meer info
Erfrecht

Verdeling erfenis zonder testament

Als bij overlijden geen testament is, dan moet de nalatenschap worden afgewikkeld op grond van de wet. In de wet staan de spelregels die dan gelden. Wettelijke verdeling Als de overledene gehuwd was, dan krijgt de echtgenoot/ echtgenote alle bezittingen en schulden van de overledene en daarmee dus de volledige erfenis. Dit wordt ook wel […]

Meer info
Erfrecht

In de media: de erfenis van André Hazes

Vandaag heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, uitspraak gedaan in het kort geding dat door Roxanne Hazes was aangespannen tegen haar moeder, Rachel Hazes. Wat speelde hier? Het overlijden van André Hazes: De bekende volkszanger André Hazes is in 2004 overleden. Op dat moment was hij in gemeenschap van goederen gehuwd met […]

Meer info
Familierecht

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Gaat u scheiden en heeft u één of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Twee pijlers Kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de ouders. Maar hoe gaat dat precies? […]

Meer info
Erfrecht

In de media: de erfenis van interieurstylist Jan Des Bouvrie

Dat het erfrecht leeft, blijkt wel uit het feit dat hier in de media steeds vaker aandacht aan wordt besteed. Zo kunnen we regelmatig lezen over erfgenamen die na het overlijden van een BN’er steggelen over de erfenis. De zaak Des Bouvrie Afgelopen maandag deed de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een geschil […]

Meer info
Artikel

Stichting Rechtswinkel Zeist komt op bezoek

Op 21 februari a.s. organiseren wij voor de vrijwilligers van de Stichting Rechtswinkel Zeist weer een informatieavond over echtscheiding. Al vanaf 1973 is er in Zeist een rechtswinkel gevestigd. Ongeveer 18 vrijwilligers, waaronder juridisch professionals en rechtenstudenten, zetten zich wekelijks in om inwoners van Zeist en directe omgeving van eerstelijns advies te voorzien. Op maandagmiddag […]

Meer info
Erfrecht

De wettelijke verdeling in het erfrecht

Als de overledene geen testament heeft, maar wel getrouwd was en kinderen had, dan geldt de wettelijke verdeling. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de overledene naar de langstlevende echtgenoot van de overledene gaan. De wettelijke verdeling vindt automatisch plaats De wettelijke verdeling vindt automatisch plaats. U hoeft daarvoor dus niets te doen. […]

Meer info
Familierecht

Opzettelijke verzwijging van zaken kan u duur komen te staan

Als u gaat scheiden, dan moet u met elkaar afrekenen. In de wet staan hiervoor allerlei regels. Ook staat in de wet dat u eerlijk moet zijn naar elkaar toe en geen zaken mag verzwijgen. Als een van de echtelieden zich daar niet aan houdt en zaken voor de ander achterhoudt, kan hem/haar dat duur […]

Meer info
Familierecht

Wetswijziging gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de ongehuwde en niet-geregistreerd partner bij de erkenning van het kind ook automatisch het ouderlijk gezag. Hoe was het tot 1 januari 2023? Tot 1 januari 2023 kregen alleen gehuwde of geregistreerde partners vanaf de geboorte van het kind automatisch het ouderlijk gezag. Voor samenlevers was dat niet het geval. […]

Meer info
Familierecht

Second opinion echtscheiding

“Doet mijn advocaat het eigenlijk wel goed?” Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Zowel in emotionele zin als in financiële zin. Uw advocaat helpt u door deze moeilijke periode heen en leidt alles in goede banen. U heeft dan ook vertrouwen in de advocaat die u heeft uitgekozen. Toch kan het […]

Meer info
Erfrecht

Wat kan, mag en moet een executeur / executeur-testamentair bij de afwikkeling van een erfenis doen?

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over wat een executeur wel/niet kan, mag en moet doen bij de afwikkeling van een erfenis. Inhoud testament Voor de beantwoording van deze vraag moet eerst gekeken worden naar wat er in het testament staat. In het testament staat welke bevoegdheden de executeur heeft. Dat verschilt per testament […]

Meer info
Familierecht

Wettelijke indexering 2023: 3,4%

Op 8 november 2022 heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de kinder- en partneralimentatie vanaf 1 januari 2023 zal stijgen met een percentage van 3,4%. Dat is het hoogste percentage sinds 2009. Zo bedroeg de wettelijke indexering vorig jaar nog slechts 1,9%. Meer alimentatie betalen Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2023 […]

Meer info
Familierecht

Zelf een ouderschapsplan maken

Als ouders gaan scheiden en gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen, dan moeten zij een ouderschapsplan opstellen. Dat is wettelijk verplicht. Wat er precies in het ouderschapsplan moet staan, is wettelijk geregeld. Wij zetten het voor u op een rij. Ouderlijk gezag In het ouderschapsplan moet iets staan over het ouderlijk gezag. Volgens […]

Meer info
Erfrecht

Ongelijke behandeling van kinderen bij erfenis

Het komt regelmatig voor dat ouders hun kinderen ongelijk behandelen bij hun erfenis. Zo worden sommige kinderen onterfd en anderen niet. Ook krijgen sommige kinderen meer dan andere kinderen. Bij de afwikkeling van een erfenis waarin dit speelt, ontstaan dan vaak allerlei problemen. Uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant In onze praktijk kregen wij te […]

Meer info
Familierecht

Verhuizen met de kinderen bij gezamenlijk gezag

Als de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun minderjarige kinderen, dan kan een ouder niet zonder toestemming van de andere ouder met de kinderen verhuizen. Vervangende toestemming tot verhuizing: De ouder die wil verhuizen met de kinderen kan in dat geval de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen voor de verhuizing. De procedure: […]

Meer info
Familierecht

Internationale echtscheiding

In deze echtscheidingszaak traden wij op voor de man. Partijen waren weliswaar in Nederland getrouwd, maar kort na de huwelijkssluiting verhuisd naar het buitenland. De vrouw startte de echtscheidingsprocedure in Nederland vanuit het buitenland en vroeg onder meer aan de rechtbank om een buitenproportionele kinderalimentatie van € 5.910,- per maand en een buitenproportionele partneralimentatie van […]

Meer info
Familierecht

Vergoedingsrechten bij echtscheiding

In onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag hoe het zit met vergoedingsrechten bij echtscheiding. Dit is een lastig onderwerp waar veel mensen mee te maken krijgen als zij gaan scheiden. Een voorbeeld Neem het geval dat partijen in 2016 in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd en samen een huis hebben gekocht voor een […]

Meer info
Familierecht

Zelf scheidingsafspraken maken is niet altijd even verstandig

Wat ging er nu niet goed in deze scheidingszaak waar wij de man bijstonden? Zelf afspraken op papier zetten Toen partijen gingen scheiden, hebben zij zelf een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld. Vervolgens werd door de betrokken advocaat nagelaten om deze documenten goed te bestuderen. De documenten werden vervolgens in de echtscheidingsprocedure ingediend en werden opgenomen […]

Meer info
Erfrecht

Uitgeholde nalatenschap

In deze zaak stonden wij een erfgenaam bij die na het overlijden van haar grootouders werd geconfronteerd met een volledig uitgeholde nalatenschap. Dit terwijl enkele jaren voor het overlijden nog een hypotheekvrije woning door hen was verkocht. Hoe kan dit? Onze client kon dit niet rijmen met elkaar en heeft haar oom, die mede-erfgenaam was, […]

Meer info
Erfrecht

Ontslag van de executeur

Als de executeur zijn werk niet goed doet, dan is dat heel vervelend. U weet niet waar u aan toe bent en het kost allemaal veel geld. Wat kunt u hier aan doen? Wat zegt de wet? In de wet staan allemaal regels waar een executeur zich aan moet houden. Zo moet de executeur u […]

Meer info
Erfrecht

Erfrechtprobleem? De rechtsbijstandsverzekering betaalt!

Als u een erfrechtprobleem heeft, dan kunt u bijna altijd een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Jurist / advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar? De rechtsbijstandsverzekeraar zal dan een eigen jurist of advocaat willen aanwijzen die u gaat helpen. Vrije advocaatkeuze Wat veel mensen niet weten, is dat u daar niet aan gebonden bent. U mag altijd […]

Meer info
Artikel

U bent onterfd, heeft u dan nog recht op iets?

Als uw ouders u onterfd hebben, dan is dat vaak een teleurstelling. U heeft dan een andere rechtspositie dan uw broers en zussen. Het is echter niet zo, dat u dan helemaal nergens recht op heeft. Legitieme portie U behoudt altijd het recht op uw legitieme portie. Ook wel “kindsdeel” genoemd. Geldbedrag De legitieme portie […]

Meer info
Artikel

Wie draait er op voor de rekening-courantschuld bij de BV bij scheiding?

U bent dga van een BV en heeft tijdens het huwelijk een schuld in rekening-courant opgebouwd. De opnames in rekening-courant zijn besteed aan de gemeenschappelijke huishouding. Uw partner wil scheiden en vindt dat u zelf deze schuld moet terugbetalen aan de BV. Hoe zit dat?

Meer info
Artikel

Wel scheiden, maar de woning nog niet verdelen

U moet er toch niet aan denken dat uw partner wil scheiden en ook nog eens wil dat de gezamenlijke woning direct wordt verkocht. Dit overkwam recentelijk een client van ons kantoor. Bij hem speelde ook nog dat hij net een eigen bedrijf was gestart.

Meer info
Artikel

Wettelijke indexering 2022: 1,9%

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2022 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 1,9% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering. Wanneer u alimentatie ontvangt betekent dit dat u vanaf 1 januari […]

Meer info
Erfrecht

Weduwe moet 57K voldoen aan de nalatenschap

U moet er eigenlijk niet aan denken. Dat u na het overlijden van uw echtgenoot nog een grote som geld aan zijn kinderen uit een eerder huwelijk moet betalen. In deze zaak hebben wij dat toch voor elkaar gekregen. Hoe dat in zijn werk ging, leest u hierna. De executeur neemt contact met ons op […]

Meer info
Artikel

Wat als je biologische vader niet je juridische vader is?

Dan heb je dus twee vaders. Sommige mensen willen liever maar één vader. Zo ook onze in Engeland wonende cliënte die wij bijstonden in een procedure bij de Rechtbank Den Haag hierover.

Meer info
Artikel

Wettelijke indexering 2021: 3%

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2021 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 3% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering. Wanneer u alimentatie ontvangt betekent dit dat u vanaf 1 januari […]

Meer info
Familierecht

Wangedrag = stoppen met partneralimentatie betalen?

“Mijn ex maakt mij het leven zuur, moet ik partneralimentatie blijven betalen?”Wanneer u gehuwd bent, dan bent u onderhoudsplichtig naar elkaar toe. Dit betekent dat u voor elkaar moet zorgen, ook in financiële zin. Indien u gaat scheiden, dan eindigt deze verplichting niet. Ook na echtscheiding moet u onder omstandigheden financieel voor elkaar blijven zorgen. […]

Meer info
Kantoornieuws

Dag van de erfenis: 8 november 2019

Op vrijdag 8 november a.s. vindt voor de eerste keer de Dag van de Erfenis plaats, een gezamenlijk initiatief van de vFAS en de VMN, in het leven geroepen om de situatie van mensen die met de afwikkeling van een erfenis te maken krijgen, te verbeteren. Doel van deze dag is dan ook het onder de aandacht brengen van […]

Meer info
Familierecht

Wettelijke indexering 2020: 2,5%

Het Rond Advocaten Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2020 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 2,5% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering. Wanneer u alimentatie ontvangt betekent dit dat u […]

Meer info
alimentatie

Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar vanaf 1 januari 2020

Het Rond Advocaten Het is nu officieel. Op 23 augustus 2019 is de Wet Herziening Partneralimentatie in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de partneralimentatieduur verkort van 12 naar 5 jaar. Wat verandert er nu precies en wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken! Wat staat er in de nieuwe wet?In de […]

Meer info
Familierecht

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Niemand wil jaren procederen over zijn/haar echtscheiding. Dat is in veel gevallen ook helemaal niet nodig. Hoe lang een echtscheidingsprocedure precies duurt, hangt af van een aantal factoren. Wij zetten het even voor u op een rij. Factor 1: gezamenlijk/eenzijdig echtscheidingsverzoek Wanneer u samen een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank, dan verloopt de procedure heel […]

Meer info
Familierecht

Fiscale aftrek partneralimentatie wordt beperkt

“Is partneralimentatie straks nog wel fiscaal aftrekbaar?” Partneralimentatie is op dit moment – net zoals hypotheekrente – fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiebetaler. Daarmee wordt bij de vaststelling van partneralimentatie rekening gehouden. Immers, u betaalt de partneralimentatie – net zoals hypotheekrente – “bruto”. Voor alimentatiebetalers met een inkomen van € 68.507,00 bruto per jaar of meer […]

Meer info
Erfrecht

Hoe gaat dat: het afwikkelen van een nalatenschap?

“Ik weet niet waar ik moet beginnen”, verzuchten erfgenamen vaak na het overlijden van de erflater. Dat is begrijpelijk. Daarom zetten wij het nog even voor u op een rij. Allereerst moet gekeken worden of de erflater een testament had. Hiervoor moet navraag gedaan worden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. U kunt dat […]

Meer info
Familierecht

Samenlever? Stel een samenlevingsovereenkomst op!

Denkt u ook dat u géén samenlevingsovereenkomst nodig heeft als u gaat samenleven met uw partner? Helemaal fout! En wij als familierechtadvocaten kunnen het weten, omdat wij bij beëindiging van een samenleving regelmatig zien hoe rampzalig dit kan uitpakken. Daarom zetten wij voor u vier redenen op een rij om tóch een samenlevingsovereenkomst te sluiten. […]

Meer info
Erfrecht

Schenking of erfenis: mag ik deze bij echtscheiding behouden?

U heeft tijdens het huwelijk een schenking of erfenis ontvangen van uw familie. Mag u deze bij een echtscheiding behouden of moet u deze delen met uw ex-partner? Hoe bent u getrouwd? U moet er toch niet aan denken om een schilderij dat al jaren in de familie is en dat u heeft gekregen van uw […]

Meer info
Familierecht

Wet herziening partneralimentatie – hoe zit het nu?

Op 11 december 2018 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter beoordeling en stemming. Wat verandert er nu precies en per wanneer? En nog belangrijker, wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken! Géén nieuwe wet of wetgeving Veel mensen denken […]

Meer info
Erfrecht

Uw digitale nalatenschap regelen

De gemiddelde Nederlander heeft in 2018 maar liefst 25 online accounts. Denk aan Facebook, Twitter, LinkedIn, maar ook bol.com en andere webshops vergen een account. Ook slaan we steeds meer foto’s en bestanden digitaal op in bijvoorbeeld een ICloud account. Wachtwoorden Voor elk account heeft u een wachtwoord nodig. De een nog moeilijker dan de […]

Meer info
Familierecht

Wettelijke indexering 2019: 2%

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2019 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 2% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering. фото займы онлайн Wanneer u alimentatie ontvangt betekent dit dat u […]

Meer info
Familierecht

Wet herziening partneralimentatie nu ook aangepast voor 50+

Op 1 oktober 2018 is de Wet Herziening Partneralimentatie voor de derde keer gewijzigd. Dit keer zijn de veranderingen niet zo groot. Maximale termijn van 5 jaar blijft De hoofdregel dat de maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar, […]

Meer info
Familierecht

Gebruiksvergoeding gezamenlijke woning is geen vetpot (meer)

In een echtscheidingsprocedure komt regelmatig aan de orde de situatie dat de echtelieden gezamenlijk eigenaar zijn van een woning en dat een van hen deze woning gedwongen moet verlaten, bijvoorbeeld omdat de rechter dat zo heeft bepaald. De vertrekkende echtgenoot heeft onder omstandigheden recht op een vergoeding hiervoor: een “gebruiksvergoeding”. Wat is een gebruiksvergoeding? Een […]

Meer info
Kantoornieuws

Dag van de Scheiding – 14 september 2018

Wij doen mee aan de Dag van de Scheiding. De Dag van de Scheiding is een landelijk initiatief van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) waarvan wij lid zijn. Op deze dag vestigen wij de aandacht op het belang van een goed begeleide, respectvolle scheiding en geven wij kosteloos advies over scheiding en alles […]

Meer info
Familierecht

Wie draagt de rekening-courantschuld bij echtscheiding?

De rekening-courantverhouding van de dga met zijn BV is in een echtscheiding vaak voer voor discussie. Want, voor wiens rekening komt de rekening-courantschuld? Uitgangspunt: dga is verantwoordelijk Uitgangspunt is dat de rekening-courantschuld voor rekening van de dga komt. De dga sluit namelijk de onderliggende rekening-courantovereenkomst met zijn BV. In deze rekening-courantovereenkomst zijn afspraken opgenomen over […]

Meer info
Erfrecht

Zuivere aanvaarding ≠ beneficiaire aanvaarding

Erfgenamen in een nalatenschap moeten een keuze maken wat zij met de nalatenschap willen doen. Deze keuze leidt niet zelden tot nare verrassingen en rechtsgevolgen die de erfgenamen niet hadden voorzien. Erfgenamen die een verkeerde beslissing hebben genomen kunnen in bepaalde gevallen hun eerder gedane keuze terugdraaien. Hoe dat werkt leggen wij voor u uit. […]

Meer info
Familierecht

Wetsvoorstel partneralimentatie opnieuw aangepast!

Partneralimentatie betalen domineert het nieuws van vandaag – maandag 11 juni 2018 – volop. Wij kregen dan ook de hele dag veel vragen per telefoon, chat en e-mail hierover. Wat verandert er nu precies en per wanneer? En nog belangrijker, wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken! Géén nieuwe wet of wetgeving Veel […]

Meer info
Familierecht

Huwelijkse voorwaarden: meer dan tekst alleen!

Wij krijgen veel vragen over huwelijkse voorwaarden (hierna: ‘HVW’) en wat hier nu eigenlijk precies in staat. De aktes zijn vaak stoffig en niet altijd eenvoudig te lezen, ook niet voor juristen. Voor de vaststelling van de daadwerkelijke inhoud van HVW, moet niet alleen gekeken worden naar uitsluitend de tekst, maar ook naar de bedoeling […]

Meer info
Familierecht

Wat kost een echtscheiding bij ons kantoor?

Deze vraag wordt ons vaak gesteld. En wij begrijpen dat. Het antwoord hierop proberen wij altijd zo concreet mogelijk te geven. Kosten = uren Uiteraard hangen de kosten af van de hoeveelheid werk en dus het aantal uren die wij aan uw echtscheidingszaak moeten besteden. De werkzaamheden kunnen weinig onderwerpen bevatten, maar ook veel onderwerpen. […]

Meer info
Erfrecht

Wilsbekwaam genoeg om een testament te maken?

Op 10 april jl. besteedde het NPO2-programma ‘De Monitor’ aandacht aan de vraag wanneer iemand wilsbekwaam genoeg is om een testament op te stellen. Uit de interviews bleek wel hoe onduidelijk het begrip ‘wilsbekwaamheid’ soms kan zijn. Waar hebben we het hier over? Wilsbekwaamheid: bent u wel bij uw volle verstand? Wanneer u een testament […]

Meer info
Familierecht

Internationale echtscheiding, wat nu?

In onze praktijk spreken wij steeds vaker Engels met onze cliënten. Hoe komt dat? De grenzen staan open. Er wordt in verschillende landen gewoond en getrouwd. Niet zelden worden daarbij ook kinderen geboren die dan verschillende nationaliteiten krijgen. Eenmaal in Nederland woonachtig loopt het huwelijk stuk en wil men scheiden. Afwikkeling internationale scheiding Of dit […]

Meer info
Mediation

Gratis mediation?

Wist u dat als u voor rechtsbijstand verzekerd bent, de kosten van een echtscheidingsmediation vaak vergoed worden en voor u dus ‘gratis’ is? Mediation, wat is dat? Bij mediation wordt samen met de echtelieden in vertrouwelijkheid gewerkt aan afspraken over de afwikkeling van de echtscheiding. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator […]

Meer info
Familierecht

Partneralimentatie verlaagd van € 2.800,00 naar € 430,00

Dat het loont om de verplichting tot betaling van partneralimentatie na een aantal jaren eens goed onder de loep te nemen, blijkt wel uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. заказать дебетовую карту банка онлайн In deze zaak behandelde mr. Geertjan Gussenhoven de belangen van de man als alimentatiebetaler. Wat speelde er? […]

Meer info
Kantoornieuws

De 5 meest gestelde vragen aan ons kantoor in 2017

Gedurende de hele dag krijgen wij diverse vragen van cliënten, potentiele cliënten en andere geïnteresseerden. Vanaf het moment dat de webchat vorig jaar online ging, is het aantal vragen alleen maar toegenomen. потребительский кредит на покупку квартиры Verreweg de meeste vragen gingen over partneralimentatie. Daarnaast werden er ook veel vragen gesteld over kinderalimentatie en over de financiële afwikkeling […]

Meer info
Familierecht

Wettelijke indexering 2018: 1,5%

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2018 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 1,5% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering. новые мфо займ на карту Wanneer u alimentatie ontvangt betekent dit […]

Meer info
Familierecht

Nieuwe wet: Wet beperking gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Daarmee wordt ons huwelijksvermogensrecht drastisch gewijzigd. Wat gaat er veranderen en nog belangrijker: wat betekent dit voor u? Tijd om even in de nieuwe wet te duiken! Nu: wettelijke gemeenschap van goederen Nu is het nog zo dat als u gaat […]

Meer info
Familierecht

Uit de praktijk: Vader krijgt eenhoofdig gezag

Deze week ontving ik een uitspraak van de rechtbank in een langlopende zaak waarin ik samen met een collega-advocaat een vader bijsta in een strijd rondom zijn dochter van 5 jaar oud. Vader krijgt eenhoofdig gezag In deze uitspraak heeft de rechtbank een einde gemaakt aan het gezamenlijk gezag van de ouders over hun dochter […]

Meer info
Familierecht

Toestemming ex voor zomervakantie

Vorige week berichtte de NOS dat de overheid de komende zomerperiode op Schiphol kinderen die met één ouder reizen extra goed in de gaten houdt. рефинансирование кредитов полученных в других банках Gezamenlijk gezag = toestemming vragen Ouders die gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen en alleen met hun kind op reis gaan, moeten toestemming hebben […]

Meer info
Familierecht

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap: vergeet de erfenis niet!

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en gaat scheiden, moet u afspraken maken over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Wanneer u daar samen niet uitkomt, zal de rechtbank hierover een beslissing nemen. Erfenis wordt vaak vergeten Wat vaak vergeten wordt bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap zijn de erfrechtelijke aanspraken. Voor of tijdens huwelijk […]

Meer info
Geen categorie

Praktijkverhaal: "Een smeekbede voor verhuizing"

Op de website van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS),  is een interessante blog van mr. Geertjan Gussenhoven geplaatst over een zaak die hij inmiddels bijna 2 jaar in behandeling heeft. как получить займ на карту не выходя из дома без отказа In deze zaak staat Geertjan een Australische cliente bij die met haar […]

Meer info
Geen categorie

Wijziging Wet herziening partneralimentatie (oud)

Op 19 juni 2015 is het initiatiefwetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. Na één jaar stil te hebben gelegen, is het wetsvoorstel nu weer volop onder de aandacht van de regering met als gevolg een wijziging van het wetsvoorstel per 14 maart 2017. Oorspronkelijk wetsvoorstel partneralimentatie Het oorspronkelijk wetsvoorstel beoogde drie grote […]

Meer info
Familierecht

Buitenlandse schenking of erfenis: een probleemgeval

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk een buitenlandse schenking of erfenis ontvangt, dan is de vraag of deze bij echtscheiding verdeeld moet worden of niet. De Hoge Raad heeft zich hierover op 17 februari 2017 voor het eerst uitgelaten. Helaas heeft dit niet geleid tot een heel […]

Meer info
Kantoornieuws

Nieuw: Online spreekuur

Heeft u vragen met betrekking tot het familie- en/of erfrecht? Of wilt u meer weten over onze werkwijze? Vanaf nu kunt u al uw vragen aan ons stellen via onze nieuwe webchat! займ ночью на карту срочно Anoniem en kosteloos De gesprekken via de webchat zijn anoniem en kosteloos. Direct reactie Wij zullen proberen om […]

Meer info
Geen categorie

Help, mijn alimentatie wordt niet betaald!

Wanneer alimentatie niet op tijd betaald wordt, kunnen er maatregelen worden getroffen. Executoriale titel ja/nee In geval de alimentatie door de rechtbank is vastgesteld, dan beschikt u over een zogenoemde executoriale titel. Dit betekent dat u bij het uitblijven van betaling direct executiemaatregelen kunt treffen zoals het leggen van beslag. взять займ онлайн без процентов […]

Meer info
Geen categorie

Wetsvoorstel kinderalimentatie gaat voorbij aan het belang van maatwerk

Nog geen twee jaar na structurele wijziging van het kinderalimentatiestelsel, is er op 18 februari 2015 een nieuw wetsvoorstel ingediend die het stelsel opnieuw op de schop wil nemen. займ на карту до 18 лет Eenvoudiger en transparanter Volgens de initiatiefnemers van de PvdA moet het allemaal eenvoudiger en transparanter. We moeten af van het […]

Meer info
Geen categorie

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie: bezint eer ge begint!

Regelmatig krijgen wij echtscheidingsconvenanten onder ogen met daarin opgenomen een zogenoemd ‘niet-wijzigingsbeding partneralimentatie’. Een dergelijk beding heeft verstrekkende gevolgen en vaak, gevolgen die de (ex-)echtelieden niet wilden. микрозаймы онлайн без проверки Wanneer de echtelieden in het echtscheidingsconvenant een partneralimentatie zijn overeengekomen en een niet-wijzigingsbeding, dan betekent dat dat de partneralimentatie in de toekomst niet gewijzigd kan worden. Dit kan […]

Meer info
Kantoornieuws

"Advocaat en notaris geven samen voorlichting over erfrecht"

In De Nieuwsbode van 7 december 2016 stond een redactioneel artikel over de informatiebijeenkomst die wij op 10 december 2016 organiseren in samenwerking met Woortmann Notarissen te Zeist: Notaris en advocaat geven samen voorlichting over erfrecht Zeist –Hoe regelt u uw erfenis op een goede manier? Wat zijn de mogelijkheden, rechten en plichten rondom een […]

Meer info
Kantoornieuws

Informatiebijeenkomst Erfrecht

Het huidige erfrecht wordt steeds ingewikkelder. Ook leidt het steeds vaker tot discussies en zelfs procedures tussen de erfgenamen. Veel mensen realiseren zich niet dat dergelijke conflicten kunnen worden voorkomen door voor het overlijden de zaken met elkaar te bespreken en goed vast te leggen. En dat wanneer een conflict dan tóch ontstaat, er diverse […]

Meer info
alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie 2017: 2,1%

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2017 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 2,1% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering. займ на карту мгновенно круглосуточно без процентов без отказа Wanneer u […]

Meer info
Familierecht

Samenwonen en partneralimentatie: altijd lastig

Het recht op partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger gaat trouwen of samenwonen (artikel 1:160 BW). займ по паспорту без справок Over trouwen al dan niet kan geen discussie bestaan. Bij samenwonen ligt dit veel moeilijker. Omdat de gevolgen groot zijn, wordt het samenwonen nogal eens verborgen gehouden. Wanneer de alimentatiebetaler vindt dat er samengewoond wordt, […]

Meer info
Mediation

Wetsvoorstel Wet bevordering mediation zorgt voor duidelijkheid

U bent erfgenaam en heeft een geschil met de andere erfgenamen. Of: u bent getrouwd en wilt scheiden, maar komt er samen niet uit. Hoe lost u een dergelijk geschil het snelst op? деньги в долг на карту через интернет De meest bekende weg is een procedure bij de rechtbank. Deze weg is echter niet […]

Meer info
Geen categorie

Zijn advocatenkosten fiscaal aftrekbaar?

In onze praktijk krijgen wij vaak de vraag of de kosten van rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar zijn. Het antwoord is: ja en nee. Of advocatenkosten fiscaal aftrekbaar zijn hangt namelijk af van de soort werkzaamheden die de advocaat verricht. De kosten die gemoeid zijn met uitsluitend het onderwerp partneralimentatie zijn alleen fiscaal aftrekbaar voor degene die […]

Meer info
Erfrecht

De nieuwe ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’; wat betekent dat?

Iedereen kent die situaties wel: een familielid overlijdt en de woning moet snel worden leeggeruimd. Iedereen helpt en een aantal waardevolle zaken worden snel verdeeld. Op zich begrijpelijk. Hieraan kleven echter wel risico’s. Immers, uit dergelijke handelingen kan door bijvoorbeeld een schuldeiser van de erflater worden gesteld dat er sprake is van een ‘zuivere aanvaarding’ […]

Meer info
Geen categorie

Echtscheiding: het is weer het seizoen?!

Volgens onderzoekers van de University of Washington is er voor alles een seizoen, ook voor echtscheidingen. Gedurende 14 jaren (2001-2015) is onderzoek gedaan naar het aantal ingediende echtscheidingsverzoeken in de staat Washington. Hieruit blijkt dat de meeste echtscheidingsverzoeken worden ingediend in maart en augustus, te weten ná de winter- en zomervakantie. Volgens de onderzoekers zou […]

Meer info
Geen categorie

Gratis scheiden bestaat niet

Goedkoop is duurkoop. Iedereen weet eigenlijk wel zo’n beetje wat dit betekent. U betaalt ergens weinig voor, maar wordt naderhand geconfronteerd met slechte kwaliteit en er dient al snel iets gerepareerd of vervangen te worden. Voor de kosten van een echtscheiding is dit niet anders. Dagelijks worden wij in onze familierechtpraktijk geconfronteerd met cliënten die […]

Meer info
Geen categorie

Geregistreerd partnerschap wordt steeds populairder

Steeds meer mensen kiezen voor een geregistreerd partnerschap, aldus berichtgeving op de nieuwssite NU.NL op 10 juni 2016. Uit recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal geregistreerde partnerschappen harder groeit dan het aantal huwelijken. Waar er in het jaar 2014 10.500 geregistreerde partnerschappen werden afgesloten, is dit getal in 2015 zelfs gestegen […]

Meer info
Kantoornieuws

Het Rond Advocaten 1 jaar jong!

We zijn jarig! En dat moet gevierd worden!

Meer info
Geen categorie

Na erkenning ook automatisch ouderlijk gezag

Volgens D66 moeten ongetrouwde vaders die hun kind erkennen automatisch gezag over hun kind krijgen. Om dat te regelen heeft D66 vandaag – maandag 17 mei 2016 – een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Getrouwde stellen hebben wel automatisch ouderlijk gezag Nu is het zo dat alleen getrouwde stellen automatisch het gezag over hun […]

Meer info
Erfrecht

Grotere erfenissen in de toekomst

‘De jongere generatie erft jaarlijks meer dan € 13 mrd en dat wordt alleen maar meer’, zo viel te lezen in het FD van 7 mei 2016. In de periode van 1982 tot 2005 waren gepensioneerden nog van mening dat het tijd werd dat hun kinderen voor zichzelf gingen zorgen. Toch hebben velen hun denkwijze […]

Meer info
Mediation

Coaching bij mediation

In het kader van een echtscheiding moeten er veel dingen geregeld worden. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen, alimentatie en dient er een financiële afwikkeling plaats te vinden. De ervaring leert dat niet iedereen weet hoe hij/zij dat het beste moet aanpakken. In een mediation wordt hieraan uiteraard wel aandacht besteed, maar […]

Meer info
Kantoornieuws

Informatieavond over echtscheiding 2 mei

Wij zijn een kantoor dat zich volledig gespecialiseerd heeft in het familierecht en erfrecht. Wij delen onze kennis graag met u. Wij houden daarom regelmatig interactieve informatiebijeenkomsten waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Op maandag 2 mei 2016 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst over echtscheiding en de gevolgen daarvan. Tijdens deze bijeenkomst […]

Meer info
Kantoornieuws

Start van 2016!

Het nieuwe jaar is begonnen! Wij hebben er zin in! Tevreden kijken wij terug op het eerste jaar van ons nieuwe kantoor in Zeist. In dat jaar hebben wij diverse activiteiten ondernomen. Zo is de website in augustus online gegaan en hebben wij diverse informatiebijeenkomsten gehouden op ons kantoor. De opkomst op de Dag van […]

Meer info
Geen categorie

Wettelijke indexering alimentatie 2016: 1,3%

Betaalt u alimentatie? Denk eraan dat u vanaf 1 januari 2016 meer moet gaan betalen. Het bedrag dat u moet gaan betalen wordt dan namelijk met 1,3% verhoogd. Dit is een wettelijke verplichting. Ontvangt u alimentatie? Denk eraan dat u vanaf 1 januari 2016 recht hebt op meer alimentatie. Het bedrag dat u normaal gesproken […]

Meer info
Erfrecht

Trouwen? Weet waar u aan begint!

Mediation voor het huwelijk. Een huwelijk is zo romantisch nog niet. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het ja-woord veel juridische en financiële consequenties heeft. Er gaat een geheel nieuw pakket van regels gelden. Deze regels hebben vergaande gevolgen tijdens het huwelijk, en ook na afloop daarvan. Denk alleen al aan alimentatieverplichtingen en […]

Meer info
Geen categorie

Afstorten van pensioenaanspraken in eigen beheer verplicht?

Uit diverse arresten van de Hoge Raad blijkt dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij echtscheiding de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten in beginsel moet afstorten bij een externe pensioenverzekeraar. Dit kan leiden tot grote problemen binnen de onderneming. De dga heeft de mogelijkheid om binnen zijn onderneming pensioenrechten in eigen beheer op te bouwen. Het grote […]

Meer info
Geen categorie

Scheiden en fiscaal partnerschap

Tijdens het huwelijk is er sprake van fiscaal partnerschap. Het grootste voordeel daarvan is dat alle hypotheekrente bij de meestverdienende partner in aftrek kan worden opgevoerd zodat dit tot een zo groot mogelijk belastingvoordeel leidt. Dit fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat een van de echtelieden zich bij het bevolkingsregisters (GBA) inschrijft op een […]

Meer info
Geen categorie

Eigenwoningregeling

Als bij een scheiding een van de partijen voorlopig of voor langere tijd in de gezamenlijke woning blijft wonen en de andere partij vertrekt, kan dit leiden tot problemen bij de aftrek van de hypotheekrente. De fiscale regels die dan gelden zijn ingewikkeld. Een korte uitleg: Met het vertrek uit de woning is deze voor […]

Meer info
Geen categorie

Check uw huwelijkse voorwaarden!

Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog wel up-to-date? Wij checken of uw huwelijkse voorwaarden nog wel bij u en uw echtgenoot/echtgenote passen. Waarom? Jaren geleden hebben u en uw aanstaande echtgenoot/echtgenote, meestal enkele dagen voor het huwelijk, huwelijkse voorwaarden afgesproken en die bij de notaris in een akte laten vastleggen. In de loop der jaren zijn […]

Meer info
Geen categorie

Gevolgen niet-verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Dat het niet-verdelen van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding de ex-echtelieden duur kan komen te staan, blijkt wel uit de zaak waarin mr. Geertjan Gussenhoven de belangen behartigde van meneer. Huwelijk in Spanje Meneer had mevrouw leren kennen tijdens een vakantie in het buitenland. Mevrouw raakte zwanger. Partijen besloten daarop te gaan trouwen waarbij mevrouw naar […]

Meer info
Geen categorie

Verhuizen met de kinderen

Het uitgangspunt is dat ouders die gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun kinderen, dit ook blijven doen na de echtscheiding. Dit betekent dat ouders met elkaar moeten overleggen over de kinderen en niet op eigen houtje belangrijke beslissingen mogen nemen zoals een wijziging van de woonplaats van de kinderen. Wanneer een van de ouders met […]

Meer info
Geen categorie

Mijn echtgenoot wil niet meewerken aan verkoop van de woning, wat nu?

Wanneer u wilt scheiden en gezamenlijk eigenaar bent van een woning, dan dienen hierover afspraken gemaakt te worden. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de ene echtgenoot de woning wél wil verkopen en de andere echtgenoot niet. Een makelaar is dan niet bereid om de verkoop in gang te zetten, omdat hij daarvoor toestemming […]

Meer info
Geen categorie

Voorlopige voorzieningen zijn niet zo ‘voorlopig’

Een echtscheidingsprocedure anno 2015 duurt vaak lang. De oorzaak daarvan is onder meer de hoge werkdruk bij de rechters en het feit dat in een echtscheidingsprocedure eigenlijk alles in één keer geregeld dient te worden. In sommige gevallen kunnen partijen niet zo lang wachten op belangrijke beslissingen en moet er heel snel iets geregeld worden. […]

Meer info
Geen categorie

Partneralimentatie van € 4.600,- naar nihil

Eerder schreef ik over een van mijn alimentatieprocedures bij het Gerechtshof te Arnhem onder de titel ‘Procederen is als naar het casino gaan’ waarbij ik meneer – ondernemer – bijstond. Inmiddels heeft het Hof uitspraak gedaan en de partneralimentatie op nihil gesteld. Zowel ten aanzien van de behoefte van mevrouw als de draagkracht van meneer […]

Meer info
Geen categorie

Easy-echtscheiding geeft onvolledige informatie

Recentelijk heeft het gerechtshof Den Haag een streep gezet door de werkwijze van Easy-echtscheiding. Deze organisatie zegt een echtscheiding te kunnen verzorgen vanaf het begin tot aan het eind op basis van het principe “grote stappen snel thuis”. Dat dit uiteindelijk niet werkt en wat al te gemakkelijk is, blijkt uit de volgende casus, waarover […]

Meer info
Geen categorie

Grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkind

‘CDA wil betere omgang grootouders met kleinkind na scheiding’ aldus was te lezen in NRC Handelsblad. Het CDA wil dat grootouders bij problematische echtscheidingen meer handvatten krijgen om het contact met hun kleinkinderen te behouden. Op grond van de wet hebben grootouders nu ook al recht op omgang met hun kleinkinderen. De wet stelt daarvoor […]

Meer info
Geen categorie

'Procederen is als naar het casino gaan'

‘Procederen is als naar het casino gaan’ aldus de Voorzitter van het Edelgrootachtbaar College van het Gerechtshof te Arnhem. De vergelijking van de Voorzitter van een beslissing in hoger beroep met het gokspel Roulette was weliswaar opmerkelijk, maar ook wel waar. Voor procespartijen is het soms ook net een ‘game of luck’ met alle risico’s […]

Meer info
Geen categorie

Niet-wijzigingsbeding: afspraak is afspraak!

Nog in het oude jaar ontving ik de uitspraak in een procedure waarin ik mevrouw bijstond. Goed nieuws: de rechtbank had de verzoeken van meneer om verlaging van partneralimentatie afgewezen. In deze uitspraak heeft de rechtbank weer bevestigd dat u niet zomaar van een overeengekomen niet-wijzigingsbeding afkomt. Nog in het oude jaar ontving ik de […]

Meer info
Familierecht

Social media-clausule: leuke vondst, maar weinig praktisch

Deze week was er in het nieuws veel aandacht voor de Social media-clausule na scheiding. Het RTL-nieuws wijdde er een heel item aan en ook in de Volkskrant werd hiervan melding gemaakt onder de kop ‘Social media-clausule tegen moddergooien na scheiding’. Waar het gaat het hier eigenlijk om? Voor of tijdens een huwelijk dan wel […]

Meer info