menu

Artikelen

07 sep 2022
Familierecht

Zelf scheidingsafspraken maken is niet altijd even verstandig

Wat ging er nu niet goed in deze scheidingszaak waar wij de man bijstonden? Zelf afspraken op papier zetten Toen partijen gingen scheiden, hebben zij zelf een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld. Vervolgens werd door de betrokken advocaat nagelaten om deze documenten goed te bestuderen. De documenten werden vervolgens in de echtscheidingsprocedure ingediend en werden opgenomen […]

Lees verder
29 mei 2022
Erfrecht

Uitgeholde nalatenschap

In deze zaak stonden wij een erfgenaam bij die na het overlijden van haar grootouders werd geconfronteerd met een volledig uitgeholde nalatenschap. Dit terwijl enkele jaren voor het overlijden nog een hypotheekvrije woning door hen was verkocht. Hoe kan dit? Onze client kon dit niet rijmen met elkaar en heeft haar oom, die mede-erfgenaam was, […]

Lees verder
14 mrt 2022
Erfrecht

Ontslag van de executeur

Als de executeur zijn werk niet goed doet, dan is dat heel vervelend. U weet niet waar u aan toe bent en het kost allemaal veel geld. Wat kunt u hier aan doen? Wat zegt de wet? In de wet staan allemaal regels waar een executeur zich aan moet houden. Zo moet de executeur u […]

Lees verder
14 mrt 2022
Erfrecht

Erfrechtprobleem? De rechtsbijstandsverzekering betaalt!

Als u een erfrechtprobleem heeft, dan kunt u bijna altijd een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Jurist / advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar? De rechtsbijstandsverzekeraar zal dan een eigen jurist of advocaat willen aanwijzen die u gaat helpen. Vrije advocaatkeuze Wat veel mensen niet weten, is dat u daar niet aan gebonden bent. U mag altijd […]

Lees verder
14 mrt 2022
Artikel

U bent onterfd, heeft u dan nog recht op iets?

Als uw ouders u onterfd hebben, dan is dat vaak een teleurstelling. U heeft dan een andere rechtspositie dan uw broers en zussen. Het is echter niet zo, dat u dan helemaal nergens recht op heeft. Legitieme portie U behoudt altijd het recht op uw legitieme portie. Ook wel “kindsdeel” genoemd. Geldbedrag De legitieme portie […]

Lees verder
08 mrt 2022
Artikel

Wie draait er op voor de rekening-courantschuld bij de BV bij scheiding?

U bent dga van een BV en heeft tijdens het huwelijk een schuld in rekening-courant opgebouwd. De opnames in rekening-courant zijn besteed aan de gemeenschappelijke huishouding. Uw partner wil scheiden en vindt dat u zelf deze schuld moet terugbetalen aan de BV. Hoe zit dat?

Lees verder