Beëindiging samenleving

Beëindiging samenleving. Zo heeft u het goed geregeld. 

Wanneer u niet getrouwd bent maar wel hebt samengeleefd, dan moet u bij beëindiging van de samenleving afspraken met elkaar maken over uw gezamenlijke kinderen en de financiën. Hoe dit werkt, hebben wij voor u op een rij gezet.

1. Samenlevingsovereenkomst

In een samenlevingsovereenkomst staan afspraken over de gezamenlijke financiën, maar ook over de manier hoe hiermee omgegaan moet worden als de samenleving wordt beëindigd.

Zelf opstellen of door de notaris
U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. Veel vaker wordt dit gedaan door een advocaat of notaris. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden. Ook kan dit door bepaalde instanties worden gevraagd.

Beëindiging samenleving
In de samenlevingsovereenkomst staat vaak omschreven wanneer deze afloopt. U kunt deze bijvoorbeeld beëindigen door een opzegbrief, al dan niet aangetekend. Zo’n schriftelijke opzegging wordt nogal eens vergeten wanneer partijen uit elkaar gaan, maar is belangrijk.

Veelgestelde vragen over samenlevingsovereenkomst

Als u gaat samenleven, bent u niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Wel is het verstandig om dit te doen om mogelijke discussies in de toekomst te voorkomen.

U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris of een advocaat. Wel is het aan te bevelen om dit te doen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.

In een samenlevingsovereenkomst kunt u alles regelen wat u wilt. Het is echter gebruikelijk om daarin uitsluitend financiële regelingen op te nemen, bijvoorbeeld over de wijze waarop de huishoudelijke kosten worden verdeeld of hoe u met elkaar afrekent op het moment dat de samenlevingsovereenkomst eindigt.

Wilt u meer weten over de samenlevingsovereenkomst of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

2. Kinderen en einde samenleving

Heeft u samen minderjarige kinderen, dan moet u bij beëindiging van de samenleving hierover goede afspraken maken met elkaar.

Is het kind wel erkend?
Indien bij de beëindiging van de samenleving blijkt dat de vader het kind niet heeft erkend, dan  is het verstandig om dit alsnog te regelen. U kunt dat zelf doen en heeft daarvoor dus geen advocaat nodig. De moeder moet daar wel toestemming voor geven. Indien zij dat niet doet, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot vervangende toestemming tot erkenning. De rechtbank zal het verzoek altijd toewijzen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

Heeft u wel gezamenlijk gezag?
Indien bij de beëindiging van de samenleving blijkt dat de vader niet belast is met het gezag over het kind, dan  is het verstandig om dit alsnog te regelen. U kunt dat zelf doen en heeft daarvoor dus geen advocaat nodig. De moeder moet daar wel toestemming voor geven. Indien zij dat niet doet, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot toekenning van gezamenlijk gezag. De rechtbank zal het verzoek toewijzen als dit in het belang is van het kind. Meestal is dat wel het geval.

Ouderschapsplan
Wanneer u beiden belast bent met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan moet u bij beëindiging van de samenleving – net zoals gehuwden bij een echtscheiding – een ouderschapsplan opstellen. Dit is wettelijk verplicht. Veel mensen weten dit niet waardoor een ouderschapsplan vaak vergeten wordt. Lees meer hierover op onze website onder “Kinderen-Ouderschapsplan“.

Veelgestelde vragen over samenlevingsovereenkomst

Beëindigt u het samenleven en bent u beiden belast met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Ja, dat is zelfs het uitgangspunt. Heeft u vragen of komt u er samen niet uit, dan kunt u de hulp van een advocaat of een mediator inroepen.

Als u zonder succes alles heeft geprobeerd om hem/haar ertoe te bewegen samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kunt u uiteindelijk de rechtbank vragen om een beslissing te nemen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Ja, u kunt het ouderschapsplan op ieder gewenst moment aanpassen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties en inzichten die u heeft kunnen veranderen. U moet wel samen overeenstemming bereiken over een aanpassing. Lukt dat niet, dan moet u de rechter vragen zich erover uit te spreken. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Wilt u meer weten over kinderen en einde samenleving of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Verdeling goederen en einde samenleving

Beëindigen u en uw partner de samenleving, dan dient u afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de goederen. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kunt u de rechtbank vragen om een beslissing te nemen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Afwikkeling met samenlevingsovereenkomst
Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft, dan staat hierin vaak hoe u met elkaar moet afrekenen op het moment van de beëindiging van de samenleving. Indien dat niet het geval is, dan moet u afrekenen op de wijze zoals staat vermeld onder ‘afwikkelen zonder samenlevingsovereenkomst’.

Afwikkeling zonder samenlevingsovereenkomst
Indien u geen samenlevingsovereenkomst heeft, dan moet u met elkaar afrekenen op de wijze zoals de wet aangeeft. In zijn algemeenheid geldt dat privébezittingen en/of schulden het eigendom blijven van degene die deze heeft verworven of is aangegaan. Gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden moeten worden verdeeld.

De eigen woning
Wanneer u gezamenlijk eigenaar bent van een woning, dan moet u hierover afspraken met elkaar maken. Hoe u dit kunt doen, hebben wij voor u op een rij gezet op onze website onder Familierecht-Bezittingen en schulden-Eigen woning.

Veelgestelde vragen over verdeling goederen en einde samenleving

Alle privébezittingen en schulden blijven van degene die daarover beschikte of die deze was aangegaan. De schuld van uw partner komt dus alleen voor zijn/haar rekening.

U kunt de rechter vragen om uw ex te bevelen om mee te werken aan verkoop van de woning. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen. De rechter kan in bijzondere situaties zelfs bepalen dat u zonder medewerking van uw ex de woning mag verkopen en leveren aan een derde.

Wilt u meer weten over de verdeling van goederen bij einde samenleving of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

4. Alimentatie en einde samenleving

Beëindigt u de samenleving en heeft u een of meer minderjarige kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie.

Bij een beëindiging van samenleving bestaat er geen recht op partneralimentatie, tenzij dit in de samenlevingsovereenkomst is bepaald.

Lees meer over alimentatie op onze website onder “Alimentatie“.

Veelgestelde vragen over alimentatie en einde samenleving

Nee, tenzij u dit met uw ex-partner heeft vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst.

Ja. Indien u samen kinderen heeft en de samenleving beëindigt, dan moet u samen afspraken maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van uw ex-partner, dient u al dan niet een kinderalimentatie te betalen.

Wilt u meer weten over alimentatie bij einde samenleving of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

5. Pensioen en einde samenleving

Voor samenlevers is – in tegenstelling tot gehuwden bij echtscheiding – in de wet niets geregeld over de vraag hoe moet worden omgegaan met de pensioenrechten bij beëindiging van de samenleving.

Hoofdregel: geen recht op pensioen bij einde samenleving
Het wettelijk uitgangspunt is dat u bij beëindiging van de samenleving geen recht heeft op (een deel van) elkaars pensioen.

Uitzondering: afspraken in samenlevingsovereenkomst
Wel is het mogelijk om in de samenlevingsovereenkomst afspraken te maken over de pensioenrechten. Wanneer u dat niet gedaan heeft, dan heeft u bij beëindiging van de samenleving dus geen recht op (een deel van) elkaars ouderdomspensioen en/of partnerpensioen.

Veelgestelde vragen over pensioen en einde samenleving

Ja. U moet dat wel vastleggen in een samenlevingsovereenkomst en regelen met de pensioenuitvoerder.

Nee, niet als u dat niet heeft vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst en geregeld met de pensioenuitvoerder.

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.