menu

Beëindiging samenleving

Wat moet er geregeld worden als u gaat scheiden, maar niet getrouwd bent?

Samenlevingsovereenkomst

In een samenlevingsovereenkomst (SLO) staan afspraken over de gezamenlijke financiën, maar ook over de manier hoe hiermee omgegaan moet worden als de samenleving wordt beëindigd.

Meer lezen
Is een samenlevingsovereenkomst verplicht?
Nee. Als u gaat samenleven, bent u niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Wel is het verstandig om dit te doen om mogelijke discussies in de toekomst te voorkomen.
Kan ik zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen?
Ja. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris of een advocaat. Wel is het aan te bevelen om dit te doen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.
Wat regel ik in een samenlevingsovereenkomst?
In een samenlevingsovereenkomst kunt u alles regelen wat u wilt. Het is echter gebruikelijk om daarin uitsluitend financiële regelingen op te nemen, bijvoorbeeld over de wijze waarop de huishoudelijke kosten worden verdeeld of hoe u met elkaar afrekent op het moment dat de samenlevingsovereenkomst eindigt.

Wat u moet weten over de samenlevingsovereenkomst

Notariele samenlevingsovereenkomst

U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. Veel vaker wordt dit gedaan door een notaris. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden. Ook wordt dit door bepaalde instanties, waaronder met name pensioenuitvoerders, gevraagd.

 

Inhoud samenlevingsovereenkomst

In een samenlevingsovereenkomst kunt u alles regelen wat u wilt. Het is echter gebruikelijk om daarin uitsluitend financiële regelingen op te nemen, bijvoorbeeld over de wijze waarop de huishoudelijke kosten worden verdeeld of hoe u met elkaar afrekent op het moment dat de samenlevingsovereenkomst eindigt.

 

Beëindiging samenleving

In de samenlevingsovereenkomst staat vaak omschreven wanneer deze afloopt. U kunt deze bijvoorbeeld beëindigen door een opzegbrief, al dan niet aangetekend. Zo’n schriftelijke opzegging wordt nogal eens vergeten wanneer partijen uit elkaar gaan, maar is belangrijk.

 

1/3

Kinderen en einde samenleving

Heeft u samen minderjarige kinderen, dan moet u bij beëindiging van de samenleving hierover goede afspraken maken met elkaar.

 

Meer lezen
Moeten wij bij een beëindiging van onze samenleving een ouderschapsplan opstellen?
Als u beiden bent belast met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.
Mijn ex geeft geen toestemming voor erkenning van mijn kind, wat nu?
U kunt via een advocaat een verzoekschrift tot vervangende toestemming erkenning indienen bij de rechtbank. De rechter zal hierover dan een beslissing nemen.
Ik wil graag het ouderlijk gezag over mijn kind, maar mijn ex werkt niet mee. Wat nu?
U kunt via een advocaat een verzoekschrift tot gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal hierover dan een beslissing nemen.

Wat moet u regelen voor de kinderen als de samenleving eindigt?

Erkenning

Indien bij de beëindiging van de samenleving blijkt dat de vader het kind niet heeft erkend, dan  is het verstandig om dit alsnog te regelen. U kunt dat zelf doen en heeft daarvoor dus geen advocaat nodig. De moeder moet daar wel toestemming voor geven. Indien zij dat niet doet, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot vervangende toestemming tot erkenning. De rechtbank zal het verzoek altijd toewijzen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

 

Ouderlijk gezag

Indien bij de beëindiging van de samenleving blijkt dat de vader niet belast is met het gezag over het kind, dan  is het verstandig om dit alsnog te regelen. U kunt dat zelf doen en heeft daarvoor dus geen advocaat nodig. De moeder moet daar wel toestemming voor geven. Indien zij dat niet doet, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot toekenning van gezamenlijk gezag. De rechtbank zal het verzoek toewijzen als dit in het belang is van het kind. Meestal is dat wel het geval.

Ouderschapsplan

Wanneer u beiden belast bent met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan moet u bij beëindiging van de samenleving – net zoals gehuwden bij een echtscheiding – een ouderschapsplan opstellen. Dit is wettelijk verplicht. Veel mensen weten dit niet waardoor een ouderschapsplan vaak vergeten wordt. U kunt hierover meer lezen op onze website.

 

1/3

Alimentatie en einde samenleving

Als u niet getrouwd bent geweest, dan heeft u geen recht op partneralimentatie. Als u samen kinderen heeft, dan dienen er wel afspraken gemaakt te worden over de kosten van de kinderen.

Meer lezen

Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Stap 1: Afspraken maken

Wanneer u het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u de afspraken die u daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer u een minderjarig kind heeft. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook kunnen wij u als advocaat-mediator bijstaan bij het maken van afspraken over de afwikkeling van uw echtscheiding.

Stap 2: Indienen gemeenschappelijk verzoekschrift

Indien u afspraken heeft gemaakt over de afwikkeling van uw echtscheiding en deze zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, dan zal uw advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. U bent daarvoor griffierechten verschuldigd (2022: € 314,00). De procedure wordt dan schriftelijk afgedaan. U hoeft niet naar de rechtbank toe.

Stap 3: De beslissing

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze beslissing wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘beschikking’. De beschikking omvat dan de door u zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter 4 weken na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de beschikking naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Stap 4: Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet definitief gescheiden. Daarvoor is nodig dat de beschikking. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden een verzoek tot inschrijving van de beschikking indienen bij de gemeente waar u oorspronkelijk bent gehuwd. Wij verzorgen dit voor u. Op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven, raakt het huwelijk definitief ontbonden. Wij ontvangen daarvan een bewijs en sturen dat naar u toe. U bent dan officieel gescheiden.

1/4

Verdeling goederen en einde samenleving

Beëindigen u en uw partner de samenleving, dan dient u afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de goederen. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kunt u de rechtbank vragen om een beslissing te nemen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 

Meer lezen
Voordat wij gingen samenwonen had mijn partner al een schuld, ben ik daar nu ook verantwoordelijk voor?
Alle privébezittingen en schulden blijven van degene die daarover beschikte of die deze was aangegaan. De schuld van uw partner komt dus alleen voor zijn/haar rekening.
Mijn ex wil niet meewerken aan de verkoop van de woning, wat nu?
U kunt de rechter vragen om uw ex te bevelen om mee te werken aan verkoop van de woning. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen. De rechter kan in bijzondere situaties zelfs bepalen dat u zonder medewerking van uw ex de woning mag verkopen en leveren aan een derde.

Welke goederen moeten bij einde samenleving worden verdeeld?

Mét samenlevingsovereenkomst

Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft, dan staat hierin vaak hoe u met elkaar moet afrekenen op het moment van de beëindiging van de samenleving. Iedere samenlevingsovereenkomst is anders.

 

Zónder samenlevingsovereenkomst

Indien u geen samenlevingsovereenkomst heeft, dan moet u met elkaar afrekenen op de wijze zoals de wet aangeeft. In zijn algemeenheid geldt dat privébezittingen en/of schulden het eigendom blijven van degene die deze heeft verworven of is aangegaan. Gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden moeten worden verdeeld.

1/2

Pensioen en einde samenleving

Het wettelijk uitgangspunt is dat u bij beëindiging van de samenleving geen recht heeft op (een deel van) elkaars pensioen. In onderling overleg kunt u daarvan afwijken, bijvoorbeeld in de samenlevingsovereenkomst.

 

Kan ik met mijn partner afspreken dat hij/zij wel recht heeft op een deel van mijn pensioen?
Ja. U moet dat wel vastleggen in een samenlevingsovereenkomst en regelen met de pensioenuitvoerder.
Als ik overlijd, heeft mijn partner dan recht op een deel van mijn pensioen?
Nee, tenzij u dat heeft vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst en geregeld met de pensioenuitvoerder.

Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Stap 1: Afspraken maken

Wanneer u het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u de afspraken die u daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer u een minderjarig kind heeft. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook kunnen wij u als advocaat-mediator bijstaan bij het maken van afspraken over de afwikkeling van uw echtscheiding.

Stap 2: Indienen gemeenschappelijk verzoekschrift

Indien u afspraken heeft gemaakt over de afwikkeling van uw echtscheiding en deze zijn vastgelegd in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, dan zal uw advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. U bent daarvoor griffierechten verschuldigd (2022: € 314,00). De procedure wordt dan schriftelijk afgedaan. U hoeft niet naar de rechtbank toe.

Stap 3: De beslissing

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze beslissing wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘beschikking’. De beschikking omvat dan de door u zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter 4 weken na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding de beschikking naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Stap 4: Inschrijving van de echtscheidingsbeschikking

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, bent u nog niet definitief gescheiden. Daarvoor is nodig dat de beschikking. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden een verzoek tot inschrijving van de beschikking indienen bij de gemeente waar u oorspronkelijk bent gehuwd. Wij verzorgen dit voor u. Op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven, raakt het huwelijk definitief ontbonden. Wij ontvangen daarvan een bewijs en sturen dat naar u toe. U bent dan officieel gescheiden.

1/4

Meer informatie?