Verdeling goederen en einde samenleving

Verdeling goederen en einde samenleving

Beëindigen u en uw partner de samenleving, dan dient u afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de goederen. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kunt u de rechtbank vragen om een beslissing te nemen.

Privébezittingen en schulden
Bij beëindiging van de samenleving blijven alle privébezittingen en schulden van degene die daarover beschikte of deze heeft gemaakt. Kortom, ieder behoudt zijn/haar eigen bezittingen en schulden. Een verdeling is niet nodig.

Gemeenschappelijke bezittingen en schulden
Bij beëindiging van de samenleving dienen alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden bij helfte verdeeld te worden.

De eigen woning

Wanneer een van u beiden eigenaar is van de woning, dan blijft hij/zij eigenaar van de woning. Een verdeling is niet nodig. Wel is het mogelijk dat nog een financiële afrekening dient plaats te vinden als de echtgenoot die niet-eigenaar is, heeft geïnvesteerd in de woning (eventueel vergoedingsrecht).

Wanneer u samen eigenaar bent van de woning, dan zijn er bij beëindiging van het samenleven meerdere mogelijkheden:

1) Toescheiding van de woning
U kunt ervoor kiezen om de woning aan een van u beiden toe te scheiden. In dat geval wordt een van u beiden volledig eigenaar van de woning. U moet dan afspraken met elkaar maken over de waarde van de woning, de hoogte van de over- dan wel onderwaarde en de betaling van een uitkoopsom. Ook moet u afspraken maken over de hypotheeklening. De nieuwe eigenaar moet ervoor zorgen dat de hypotheeklening volledig op zijn/haar naam gesteld worden en dat de ander wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

2) Verkoop van de woning
Als geen van u beiden de woning toegescheiden wil of kan krijgen, dan kunt u ervoor kiezen om de woning te verkopen. In dat geval moet u samen een makelaar aanwijzen en afspraken maken over de verkoopprijs. Een eventuele overwaarde na verkoop wordt dan tussen u beiden bij helfte verdeeld. Blijft na verkoop van het huis een restschuld over, dan moeten u deze gezamenlijk dragen.

3) Woning blijft onverdeeld
U kunt er ook voor kiezen om de woning voorlopig niet toe te scheiden dan wel te verkopen. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat de woning in de toekomst een hogere waarde zou kunnen opleveren. In dat geval blijft u allebei eigenaar van de woning. U moet dan wel goede afspraken maken over wie de woonlasten betaalt en het onderhoud.

Veelgestelde vragen over kinderen en einde samenleving

Alle privébezittingen en schulden blijven van degene die daarover beschikte of die deze was aangegaan. De schuld van uw partner komt dus alleen voor zijn/haar rekening.

U kunt de rechter vragen om uw ex te bevelen om mee te werken aan verkoop van de woning. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen. De rechter kan in bijzondere situaties zelfs bepalen dat u zonder medewerking van uw ex de woning mag verkopen en leveren aan een derde.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.