Huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden

Voor of tijdens het huwelijk kunt u huwelijksvoorwaarden maken bij de notaris. In de huwelijksvoorwaarden kunt u een regeling treffen voor de financiële afwikkeling bij een scheiding.

Koude uitsluiting
Uitgangspunt is vaak dat u samen bepaalt dat tussen u geen enkele gemeenschap van goederen geldt. Dit wordt ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd.

Beperkte gemeenschap
Bij huwelijksvoorwaarden kunt u samen bepalen welke bezittingen of schulden u als gemeenschappelijk wilt aanmerken. Dit heet een beperkte gemeenschap (let op: dit is iets anders dan de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen). Het komt vaak voor dat partijen ervoor kiezen om de inboedel of de woning als gemeenschappelijk aan te merken.

Verrekenbedingen
In veel huwelijksvoorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Dit geeft aan hoe u bij een scheiding het inkomen en/of het vermogen verrekent. Er zijn twee soorten verrekenbedingen: een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding.

Periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding bepaalt dat u tijdens het huwelijk periodiek, vaak ieder jaar, met elkaar tot verrekening overgaat.

Uitgangspunt is dat u het inkomen dat is overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten (overgespaard inkomen), bij helfte tussen u beiden verdeelt.

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding
In de praktijk vindt zo’n verrekening tijdens het huwelijk bijna nooit plaats. Bij beëindiging van het huwelijk moeten de partners dan alsnog – en dus achteraf – gaan verrekenen. Er kunnen dan allerlei (bewijs)problemen ontstaan. Uitgangspunt is dan het vermoeden dat alle bezittingen zijn gevormd door overgespaard inkomen en/of vermogen en dat deze bij helfte moeten worden verrekend. Dit is vergelijkbaar met een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap.

Finaal verrekenbeding
Een finaal verrekenbeding houdt in dat de partners bij scheiding afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Uitgangspunt is dat de partners alle bezittingen en schulden bij helfte ‘verdelen’.

Veelgestelde vragen over huwelijksvoorwaarden

Het is mogelijk dat u samen bezittingen heeft gekregen tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld een eigen woning. Deze bezittingen moeten u dan onderling verdelen. Heeft u samen geen bezittingen, dan hoeft u niets te verdelen. Mogelijk moet u wel met elkaar verrekenen als dat in de huwelijksvoorwaarden staat.

Huwelijksvoorwaarden regelen hoe u bij een scheiding financieel met elkaar afrekent. Huwelijksvoorwaarden zijn niet standaard en daarom moet u goed lezen wat erin vermeld staat.

Dit beding, opgenomen in veel huwelijksvoorwaarden, bepaalt dat de echtelieden periodiek het inkomen verrekenen dat is overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten. De meeste echtelieden doen dit niet tijdens het huwelijk. Bij echtscheiding moeten zij dat dan alsnog doen.

U moet dan verdelen. Als u niets geregeld heeft, bent u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.

Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent gehuwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd en valt het huis in de huwelijksgoederengemeenschap. Uw ex heeft dan recht op de helft ervan. Dit kan anders liggen wanneer het huis (mede) gefinancierd is met erfenisgeld of schenkingsgeld waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Wanneer u ná 1 januari 2018 bent gehuwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd en valt het huis niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Uw ex heeft dan geen recht op een deel daarvan. Dit kan anders liggen wanneer er tijdens het huwelijk door u beiden is geïnvesteerd in de woning. Afhankelijk van de soort investering, heeft uw ex mogelijk recht op een deel van de waarde van de woning.

Uw ex-partner heeft in beginsel recht op de helft van de waarde van de aandelen. Dit kan anders liggen wanneer bijvoorbeeld het bedrijf is gestart voor het huwelijk, maar dan alleen als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Ook kan dit anders liggen wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018) en bijvoorbeeld het bedrijf oorspronkelijk is gestart met erfenisgeld of schenkingsgeld waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.