Pensioenrechten

Pensioenrechten

Voor en tijdens het huwelijk kunt u ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen, bij een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Als u een BV heeft, kon u tot voor kort ook in eigen beheer pensioen opbouwen. Wanneer u gaat scheiden, dan dient u hierover afspraken te maken met elkaar.

Ouderdomspensioen
Ouderdomspensioen voorziet in een uitkering ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (meestal 65-67 jaar).

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
Wanneer u gaat scheiden, dan is de hoofdregel dat u het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moet verdelen. Dit op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS). Een uitzondering op deze hoofdregel geldt wanneer u voor of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt en daarbij de werking van de Wet VPS heeft uitgesloten. In dat geval mag u het ouderdomspensioen dus zelf behouden en hoeft u het dus niet te verdelen met uw echtgeno(o)t(e).

Melding doen van de scheiding
Het is belangrijk dat u het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar tijdig informeert over de scheiding. U moet hiervan melding doen. Hiervoor worden standaardformulieren gebruikt die de Rijksoverheid ter beschikking stelt.

Wanneer u binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand deze melding doet, krijgt u een direct vorderingsrecht op het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. U ontvangt te zijner tijd het pensioen dan rechtstreeks van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. U bent dan niet afhankelijk van uw ex-partner.

Wanneer u deze melding niet-tijdig doet, vervalt uw aanspraak op ouderdomspensioen niet. Wel bent u dan voor de betaling van het ouderdomspensioen afhankelijk van uw ex-partner. Uw ex-partner dient dan iedere maand zelf uw aandeel in zijn/haar pensioen aan u over te maken.

Afstand doen van pensioenverevening
U kunt bij een scheiding over en weer afstand doen van pensioenverevening. U kunt dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U dient hierover het pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel te informeren.

Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen voorziet in een uitkering bij overlijden van uw ex-partner. Of u na scheiding nog steeds recht heeft op een deel daarvan is afhankelijk van de wijze waarop het partnerpensioen is opgebouwd en van de afspraken die u hierover maakt.

Pensioenwet
Wanneer u gaat scheiden, dan is de hoofdregel dat de aanspraken op het tijdens huwelijk opgebouwde partnerpensioen worden behouden. Dit op grond van de Pensioenwet. Het komt echter ook vaak voor dat er geen partnerpensioen is opgebouwd, maar hiervoor een verzekering is afgesloten op risicobasis. In dat geval kan er na de scheiding geen aanspraak gemaakt worden op dit partnerpensioen. Een uitzondering op deze hoofdregel geldt wanneer u voor of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt en daarbij de werking van de Pensioenwet heeft uitgesloten.

Melding doen van de scheiding
U kunt via hetzelfde formulier als hiervoor genoemd aangeven wat er met het partnerpensioen ná de scheiding moet gebeuren.

Afstand doen van partnerpensioen
U kunt bij een scheiding over en weer afstand doen van bijzonder partnerpensioen. U kunt dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U dient hierover het pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel te informeren.

Veelgestelde vragen over pensioenrechten

Als uw partner overlijdt, vervalt zijn/haar ouderdomspensioen. Daarvoor in de plaats ontvangt u als nabestaande partnerpensioen. Bent u inmiddels van uw partner gescheiden, dan kunt u recht hebben op een deel van het partnerpensioen dat hij of zij heeft opgebouwd.

U kunt in het pensioenoverzicht van uw partner nakijken of er sprake is van opgebouwd partnerpensioen of partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd.

Als uw ex-partner voor of tijdens het huwelijk partnerpensioen heeft opgebouwd en geen andere partner heeft gehad, dan heeft u recht op het volledige opgebouwde partnerpensioen tot aan datum van de echtscheiding. Het partnerpensioen dat uw ex-partner daarna heeft opgebouwd, komt ten gunste van een eventuele nieuwe partner.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.