Erfbelasting

Erfbelasting

Wanneer u een erfenis ontvangt, dan moet u daarover erfbelasting betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw relatie met de erflater en de omvang van de erfenis. Er gelden diverse vrijstellingen. Ook zijn er verschillende tarieven.

Zelf berekenen
U kunt zelf berekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen. U kunt dit doen via de website van de Belastingdienst.

Aangifte doen
U moet aangifte doen van de ontvangst van de erfenis. Dit moet u zelf doen. In sommige gevallen kunt u dit ook samen doen met de andere erfgenamen. De erfgenamen kunnen ook iemand aanwijzen om aangifte voor hen te doen, bijvoorbeeld de notaris.

Wanneer u niets ontvangt, maar wel een vordering krijgt op de achterblijvende echtgenoot, dan dient voor deze vordering ook aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst. De eventueel verschuldigde belasting moet dan wel worden betaald door de achterblijvende echtgenoot.

Aangifte op tijd insturen

U dient tijdig aangifte te doen. Wanneer u dat niet doet, dan zal de Belastingdienst rente in rekening brengen. De rente wordt berekend vanaf 8 maanden na het overlijden.

Wanneer u nog niet precies weet wat de omvang van de erfenis is, kunt u uitstel vragen of een voorlopige aanslag aanvragen. Dan betaalt u later geen of minder rente over de erfbelasting.

De voorlopige aanslag krijgt u binnen 2 maanden na ontvangst van uw aanvraag. Binnen 6 weken moet u die voorlopige aanslag erfbelasting betalen. U moet dus op tijd betalen. Als u te laat betaalt, moet u invorderingsrente betalen.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.