De vereffenaar

De vereffenaar

In sommige gevallen moet de nalatenschap officieel worden vereffend. Het vereffenen van een nalatenschap is het klaarmaken ervan voor verdeling. De vereffenaar dient daarvoor te zorgen.

Benoeming vereffenaar door de rechter
De rechter kan een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende of van een schuldeiser. Een erfgenaam is zo’n belanghebbende.

Belanghebbenden kunnen de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen als er geen erfgenamen zijn of wanneer niet bekend is of er erfgenamen zijn. Ook kunnen zij vragen om een vereffenaar te benoemen als er niets met de nalatenschap wordt gedaan en deze dus niet beheerd wordt door een executeur of door de erfgenamen.

Schuldeisers kunnen de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen als tot verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat de schulden zijn voldaan of het gevaar bestaat dat deze schulden niet worden voldaan, omdat de nalatenschap bijvoorbeeld negatief is.

Vereffening bij beneficiaire aanvaarding

Zodra een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, dan dient de nalatenschap weliswaar te worden vereffend, maar behoeft dit niet automatisch te leiden tot de benoeming van een vereffenaar. In dat geval treden de erfgenamen zelf op als vereffenaar en moeten zij hun in onderling overleg uitvoeren. Dit kan weer anders liggen wanneer er sprake is van een testament waarin een executeur is benoemd. De executeur is in dat geval degene die voor de afwikkeling zorgdraagt.

Veelgestelde vragen over de vereffenaar

Het vereffenen van een nalatenschap is het klaarmaken van de nalatenschap voor verdeling.

De nalatenschap wordt vereffend zodra een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard of wanneer de rechter een vereffenaar heeft benoemd.

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.