Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorziening

Een echtscheidingsprocedure duurt tegenwoordig vaak lang en is niet zelden complex. In sommige gevallen kunnen partijen niet wachten op de definitieve uitkomst van de echtscheidingsprocedure en moeten bepaalde belangrijke zaken snel geregeld worden. Dit kan via een procedure voorlopige voorzieningen.

Voor en tijdens echtscheidingsprocedure
U kunt een voorlopige voorziening vragen aan het begin van een echtscheidingsprocedure of als deze al loopt. De rechter zal u vaak al binnen enkele weken horen en vrijwel direct een beslissing nemen.

Niet alle voorzieningen zijn mogelijk
U kunt niet iedere voorziening vragen aan de rechtbank. In de wet staat limitatief opgesomd voor welke zaken u een voorlopige voorziening kunt vragen.

U kunt een voorlopige voorziening vragen voor:

  • de vraag wie er voorlopig in het huis blijft wonen;
  • de betaling van een voorlopige kinder- en/of partneralimentatie;
  • de vraag bij wie een minderjarig kind voorlopig blijft wonen;
  • de voorlopige verdeling van de zorgtaken over de kinderen.

 

Voorlopige voorziening is beperkt geldig
De beslissing geldt dan als voorlopig en eindigt op het moment dat de rechtbank in de echtscheidingsprocedure een definitieve beslissing neemt.

Heeft de rechtbank de voorlopige voorziening getroffen, dan moet u de echtscheidingsprocedure wel binnen vier weken in gang zetten. Doet u dat niet, dan vervalt de voorlopige voorziening en moet u weer helemaal opnieuw beginnen.

Veelgestelde vragen over echtscheidingsprocedure

U kunt een scheiding samen met uw echtgenoot/echtgenote aanvragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding aanvragen. In beide gevallen heeft u wel een advocaat nodig. Uw advocaat zorgt er dan voor dat namens u bij de rechter een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.

Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen. Meer informatie over mediation

U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.