Erfrecht

Veelgestelde vragen

Nee, tenzij u daarover afspraken heeft gemaakt in de samenlevingsovereenkomst.

Dat is niet vanzelfsprekend. Als het uw eigen woning betreft, dan mag uw partner alleen in de woning blijven wonen als uw erfgenamen dat goed vinden. Wel kunt u bij testament bepalen dat uw partner (mede)erfgenaam wordt of in de woning mag blijven wonen. Is de woning gemeenschappelijk eigendom, dan mag uw partner in de woning blijven wonen als jullie dat hebben geregeld in de samenlevingsovereenkomst via een zogenoemd ‘verblijvingsbeding’ of in een testament. Als jullie daarover niets hebben geregeld, dan zal uw partner afspraken moeten maken met uw erfgenamen over voortzetting van de bewoning.

Nalatenschap

De nalatenschap omvat alle bezittingen en schulden van de iemand die is overleden. Deze wordt ‘de erflater’ genoemd.

 

Aanvaarden of verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent, dan dient u een keuze te maken; of u aanvaardt de nalatenschap, of u verwerpt de nalatenschap. Deze keuze is erg belangrijk, omdat hieraan veel juridische consequenties zijn verbonden.

Of bel 030 760 44 00

Legitieme portie/kindsdeel

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als afstammeling altijd tenminste recht op uw kindsdeel. In juridische termen bent u dan legitimaris en heeft u recht op uw legitieme portie. Een erflater kan dus niet alles zelf bepalen. Zijn afstammelingen hebben altijd recht op een deel van de nalatenschap.

 

Recht op gedeelte nalatenschap

De legitieme portie geeft recht op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap. De waarde van de nalatenschap is een ruim begrip. Het omvat meer dan alleen de bezittingen en schulden die aanwezig zijn op de datum van het overlijden van de erflater. Zo moet er ook gekeken worden of er in het verleden giften zijn gedaan en zo ja, dan moet daar soms rekening mee worden gehouden bij het vaststellen van de legitieme portie. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat de legitieme portie de helft is van wat u normaalgesproken als erfgenaam zou krijgen.

Veelgestelde vragen

De legitieme portie wordt ook wel kindsdeel genoemd. Dit geeft recht op een gedeelte van de nalatenschap.

U heeft recht op de legitieme portie als uw vader of moeder overlijdt, want u bent een afstammeling van uw ouders.

Er is geen verschil tussen de legitieme portie en het kindsdeel. Het kindsdeel is een ander woord voor de juridische term ‘legitieme portie’.

Veelgestelde vragen

Een executeur wordt benoemd bij testament.

De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot een executeur benoemen als de erflater dit niet heeft gedaan. Er is dan geen executeur. De erfgenamen moeten dan samen tot afwikkeling overgaan.

De erflater kiest zelf de executeur uit. Dit kan een vertrouwenspersoon van de erflater zijn, maar bijvoorbeeld ook een advocaat of notaris.

Executeur

Er is alleen sprake van een executeur als deze in een testament is aangewezen. Wanneer er geen testament is, dan is er ook geen executeur. De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot executeur benoemen als de erflater dat niet heeft gedaan.

 

Taken van de executeur

De executeur heeft de wettelijke taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Vereffenaar

In sommige gevallen moet de nalatenschap officieel worden vereffend. Het vereffenen van een nalatenschap is het klaarmaken ervan voor verdeling. De vereffenaar dient daarvoor te zorgen.

Taken van de vereffenaar

De vereffenaar moet de nalatenschap gereedmaken voor verdeling. Hij heeft tot taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarbij dient hij de belangen van de erfgenamen en de schuldeisers te behartigen.

Veelgestelde vragen

De vereffenaar maakt de nalatenschap klaar voor verdeling. Hij beheert de bezittingen van de nalatenschap, int de vorderingen en voldoet de schulden van de nalatenschap. De belangen van de erfgenamen en de schuldeisers dient hij daarbij te behartigen.

Instructies van erfgenamen hoeft de vereffenaar niet op te volgen. De vereffenaar kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht. Het belangrijkste is dat zijn handelingen in het belang van de nalatenschap zijn.

De vereffenaar kan de hulp van een advocaat of notaris inschakelen om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen

De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.

Na betaling van alle schulden moet de nalatenschap worden verdeeld tussen de erfgenamen.

Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De legitimaris is geen erfgenaam en behoeft dan ook niet bij de verdeling te worden betrokken.

Verdeling Nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.

Peildatum

De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na overlijden. Alles wat er op dat moment is, moet worden verdeeld.

Iets anders is de peildatum voor de waardering van de goederen van de nalatenschap. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde op het moment dat de verdeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.