Aansprakelijkheid erfrechtelijke bewindvoerder

De erfrechtelijke bewindvoerder dient zijn taken zorgvuldig en als een goed erfrechtelijke bewindvoerder uit te voeren. Dit betekent dat hij de belangen van degene voor wie het bewind is ingesteld zo goed mogelijk dient te behartigen.

Wanneer de erfrechtelijke bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de erfrechtelijke bewindvoerder in privé aansprakelijk gesteld worden als hij in zijn taak tekort schiet en daardoor schade ontstaat.

Om dergelijke problemen te voorkomen, doet de erfrechtelijke bewindvoerder er vaak goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de betrokkenen.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

  • Vragen over Aansprakelijkheid erfrechtelijke bewindvoerder

    • Kan de bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden?
    • Wanneer de bewindvoerder zijn werk niet goed doet en daardoor schade ontstaat, dan kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
    • Hoe kan de bewindvoerder aansprakelijkheid voorkomen?
    • De bewindvoerder kan in veel gevallen aansprakelijkheid voorkomen door bij belangrijke beslissingen in overleg te treden met de betrokken.