Einde taak en ontslag erfrechtelijke bewindvoerder

De taak van de erfrechtelijke bewindvoerder kan eindigen door tijdsverloop of door ontslag. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.

Tijdsverloop

De erfrechtelijke bewindvoering kan eindigen na verloop van de tijd waarvoor het bewind is ingesteld, bijvoorbeeld als de erfgenaam meerderjarig wordt.

Ontslag/ opheffing

De erfrechtelijke bewindvoerder kan zelf ontslag nemen. Ook kan hij worden ontslagen als hij zijn werk niet goed doet. Betrokkenen dienen daarvoor een verzoek in te dienen bij de rechter. De rechter kan het verzoek tot ontslag toewijzen wanneer daarvoor bijzondere redenen zijn dan wel onvoorziene omstandigheden zijn opgekomen waardoor het bewind niet langer nodig is.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

  • Vragen over Einde taak en ontslag erfrechtelijke bewindvoerder

    • Wanneer eindigt de taak van de bewindvoerder?
    • De taak van de bewindvoerder eindigt door tijdsverloop of door ontslag. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.
    • Kan de bewindvoerder worden ontslagen?
    • De bewindvoerder kan worden ontslagen door de rechter. Hij kan dit ontslag zelf aanvragen. Ook kan dit ontslag door betrokkenen worden aangevraagd.