Taken erfrechtelijke bewindvoerder

De hoofdtaak van de erfrechtelijke bewindvoerder is het beheren van de goederen van de nalatenschap die onder bewind zijn gesteld. De erfrechtelijke bewindvoerder moet daarbij de belangen behartigen van degene ten behoeve waarvan het bewind is ingesteld. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

Beheer

De erfrechtelijke bewindvoerder kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. De erflater kan hiervan afwijken in het testament.

Goed beheer kan betekenen dat de erfrechtelijke bewindvoerder ook over de goederen kan beschikken en deze dus bijvoorbeeld kan verkopen als dat noodzakelijk is.

Rekening en verantwoording

De erfrechtelijke bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen over het beheer aan de erfgenamen of andere belanghebbenden waarvoor het bewind is ingesteld. Wanneer de erfrechtelijke bewindvoerder door de rechtbank is benoemd, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

Hulp bij de afwikkeling

Uit de rekening en verantwoording moet blijken dat hij zich als goed erfrechtelijke bewindvoerder gedraagt. Wanneer dit niet het geval is, kan hij aansprakelijk worden gehouden voor het door hem gevoerde beheer.

De erfrechtelijke bewindvoerder kan bij het beheer de hulp inroepen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Loon

In het testament kan zijn bepaald welk loon de erfrechtelijke bewindvoerder per jaar dient te krijgen. De kantonrechter kan dit loon wijzigen wanneer onvoorziene omstandigheden dit noodzakelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de onder bewind gestelde goederen onvoldoende rendement opleveren om dit loon te betalen.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

 • Vragen over Taken erfrechtelijke bewindvoerder

  • Wat is de taak van de bewindvoerder?
  • De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van de goederen van de nalatenschap die onder bewind zijn gesteld.
  • Dient de bewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen?
  • De bewindvoerder dient jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Dit moet hij doen aan de erfgenamen of andere belanghebbenden waarvoor het bewind is ingesteld. Wanneer de bewindvoerder door de rechtbank is benoemd, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.
  • Heeft de bewindvoerder recht op loon?
  • De bewindvoerder heeft recht op loon. De hoogte van het loon is omschreven in het testament en kan in bepaalde gevallen door de rechter worden vastgesteld.