Omvang van de nalatenschap

De nalatenschap omvat alle bezittingen en schulden van de iemand die is overleden. Deze wordt ‘de erflater’ genoemd.

Boedelbeschrijving van de nalatenschap

De bezittingen en schulden van de erflater moeten in kaart gebracht worden. Dit gebeurt door middel van een boedelbeschrijving.

Bezittingen zijn alle positieve vermogensbestanddelen van de erflater zoals een woning, auto, banksaldi, etc.

Schulden zijn alle negatieve vermogensbestanddelen van de erflater. Dit kunnen schulden zijn die op het moment van overlijden bestonden, maar ook schulden die daarna zijn ontstaan zoals begrafeniskosten en kosten van de executeur of vereffenaar. Ook de legitieme portie en het legaat vormen schulden van de nalatenschap. Mensen zijn vaak benieuwd wat zij hiermee aan moeten.

Waardering

Zodra duidelijk is welke bezittingen en schulden er zijn, moeten deze worden gewaardeerd. Wanneer de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de waardering, dan kan hiervoor een deskundige worden benoemd, bijvoorbeeld een makelaar-taxateur.

Voldoening schulden

Vervolgens moeten alle schulden van de nalatenschap worden voldaan. Dit moet in een door de wet voorgeschreven volgorde. Wanneer er onvoldoende geld beschikbaar is, moeten de bezittingen van de erflater worden verkocht om deze schulden te voldoen.

Verdeling

Wanneer alle schulden zijn voldaan, kan de nalatenschap worden verdeeld.

Verklaring van erfrecht

Het is verstandig om bij overlijden van de erflater een verklaring van erfrecht te laten opstellen door een notaris. Hierin wordt onder meer vermeld wie erfgenamen zijn en wie bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Een dergelijke verklaring is niet persé noodzakelijk. Deze wordt wel vaak gevraagd door banken en andere instanties.

Hulp bij de afwikkeling

De afwikkeling van een nalatenschap is niet altijd eenvoudig. Daarom wordt vaak een advocaat of notaris ingeschakeld. Ook kan het zo zijn dat de rechtbank het nodig vindt om een vereffenaar te benoemen.

Neem gerust contact op en informeer naar de juridische mogelijkheden gezien uw situatie.