Aansprakelijkheid executeur

De taak van de executeur kan soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Hij dient zich dit dan ook goed te realiseren voordat hij zijn benoeming aanvaardt.

De executeur moet zijn werk zorgvuldig verrichten. Dit betekent dat hij de belangen van de erfgenamen en van de schuldeisers zo goed mogelijk dient te behartigen.

Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de executeur in privé aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Om dergelijke problemen te voorkomen, doet de executeur er vaak goed aan om voor dat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen.

  • Vragen over Aansprakelijkheid executeur

    • Kan de executeur aansprakelijk worden gesteld?
    • Ja, wanneer de executeur zijn taken niet goed uitvoert en hierdoor schade ontstaat, dan kan de executeur hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
    • Wat kan de executeur doen om misstappen te voorkomen?
    • De executeur doet er goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen.